รมช.นิพนธ์ ชึ้คนรุ่นใหม่มีศักยภาพพัฒนาเมืองปัตตานี วอนทุกฝ่ายร่วมสร้างสันติสุข พร้อมสร้างงาน สร้างรายได้ ให้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

รมช.นิพนธ์ ชึ้คนรุ่นใหม่มีศักยภาพพัฒนาเมืองปัตตานี วอนทุกฝ่ายร่วมสร้างสันติสุข พร้อมสร้างงาน สร้างรายได้ ให้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

รมช.นิพนธ์ ชึ้คนรุ่นใหม่มีศักยภาพพัฒนาเม…

Read More
นราธิวาส-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กำชับดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ให้มีความภูมิใจในการเป็นทหารอย่างภาคภูมิ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กำชับดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ให้มีความภูมิใจในการเป็นทหารอย่างภาคภูมิ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ต…

Read More
นิพนธ์ หนุนการท่องเที่ยวเปิดแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิพนธ์ หนุนการท่องเที่ยวเปิดแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิพนธ์ หนุนการท่องเที่ยวเปิดแข่งเรือยาวป…

Read More
นราธิวาส-ผู้จัดการแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ โครงการอาทิตย์อาสา นำคณะลงพื้นที่จัดโครงการ อาทิตย์อาสาปีที่12 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ

นราธิวาส-ผู้จัดการแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ โครงการอาทิตย์อาสา นำคณะลงพื้นที่จัดโครงการ อาทิตย์อาสาปีที่12 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ

นราธิวาส-ผู้จัดการแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ โ…

Read More
นราธิวาส-องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรูร่วมชาวบ้านตาเซะใต้ จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ นำความสามัคคี สู่สันติสุข ให้ชุมชน ครั้งที่ 2

นราธิวาส-องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรูร่วมชาวบ้านตาเซะใต้ จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ นำความสามัคคี สู่สันติสุข ให้ชุมชน ครั้งที่ 2

นราธิวาส-องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรูร่วม…

Read More