นราธิวาส-ผู้จัดการแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ โครงการอาทิตย์อาสา นำคณะลงพื้นที่จัดโครงการ อาทิตย์อาสาปีที่12 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ

นราธิวาส-ผู้จัดการแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ โครงการอาทิตย์อาสา นำคณะลงพื้นที่จัดโครงการ อาทิตย์อาสาปีที่12 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ

 


วันนี้ ( 7 พ.ย. 63 ) นายกีรติ ป้อมบุญมี ผู้จัดการแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ โครงการอาทิตย์อาสาและคณะลงพื้นที่จัดโครงการ อาทิตย์อาสาปีที่12 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองจ.นราธิวาส โดยมีนางสาวสุพิชญ์ สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ต.ท.เจิม สุกป่าน สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ. ตันหยง ร.ท.สุกฤษฏ์ ตระกูลทักษิณา ผบ.ร้อยปืนเล็กที่4 ฉก.นย.ทร.33 ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดโครงการอาทิตย์อาสาปีที่12 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีการมอบทุนจำนวน 150,000 บาท ให้กับโรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะนอกจากนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี จำนวน18ทุน ทุนละ1000บาท มอบกระเป๋าเป้เด็กดีให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสถานศึกษา จำนวน 18ใบ มอบอุปกรณ์ทำน้ำเย็นและชุดถาดหลุมพร้อมช้อนให้กับทางโรงเรียน หลังจากนั้นคณะได้มีการไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาดุกจำนวน 200 ตัวลง บ่อ เพื่อเป็นผลผลิตของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อีกด้วย

นางสาวสุพิชญ์ สุขใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ กล่าวว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และจะขยายผลโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ พร้อมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในกับนักเรียน และหวังว่าในอนาคตนักเรียนจะสามารถนำโครงการไปบอกเล่าแก่ผู้ปกครอง และสามารถสร้างฐานเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed