นราธิวาส-องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรูร่วมชาวบ้านตาเซะใต้ จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ นำความสามัคคี สู่สันติสุข ให้ชุมชน ครั้งที่ 2

นราธิวาส-องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรูร่วมชาวบ้านตาเซะใต้ จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ นำความสามัคคี สู่สันติสุข ให้ชุมชน ครั้งที่ 2

 

ณ สนามฟุตบอลบ้านตาเซะใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายสัมพันธ์ มะยูโซะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นราธิวาส เขต.2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ นำความสามัคคี สู่สันติสุข ให้ชุมชน ในตำบลปะลุรู ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายมัสรูดิน ฮามิ กำนันตำบลปะลูรู นายอับดุลการิม สาอะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู คณะกรรมการสภาสันติสุขตำบลปะลุรู เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


การจัดงานเมาลิดครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 พฎษจิกายน 2563 ภายใต้สภาสันติสุขตำบลปะลุรู โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ขบวนพาเหรดจากหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 9 หมู่บ้าน การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตะกร้อ ประเภทชาย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันขับร้องอานาซีด การฟังบรรยายธรรมจากบาบอผู้ทรงคุณวุติในภาคกลางคืนและ มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 1500 คน จากจำนวน 13 มัสยิด 9 หมู่บ้าน โดยแยกมัสยิดที่มาจากตำบลปะลุรู 12 มัสยิด และจากตำบลสุไหงปาดี จำนวน 1 มัสยิด


สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการของศาสดามูฮำหมัด (ซล.) ที่มีต่อศาสนาอิสลาม ส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น สร้างความรัก ความสามัคคี ลดความขัดแย้ง ความเห็นต่าง และเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ตำบลปะลุรูต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed