สตูล เริ่มแล้วปล่อยจิตอาสาหัวใจสีเขียว 600 คนลงเกาะเก็บขยะ สร้างพื้นที่สะอาดในฝั่งอันดามัน (ชมคลิป)

สตูล เริ่มแล้วปล่อยจิตอาสาหัวใจสีเขียว 600 คนลงเกาะเก็บขยะ สร้างพื้นที่สะอาดในฝั่งอันดามัน (ชมคลิป)

สตูล เริ่มแล้วปล่อยจิตอาสาหัวใจสีเขียว 6…

Read More
ผู้ว่าฯนราธิวาส พบปะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และคณะพร้อมระบุยึดมั่นในการทำงาน คือ “พูดจริง ทำจริง ด้วยความจริงใจ”

ผู้ว่าฯนราธิวาส พบปะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และคณะพร้อมระบุยึดมั่นในการทำงาน คือ “พูดจริง ทำจริง ด้วยความจริงใจ”

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส พบปะประธานคณะกร…

Read More
อดีตผู้นำภาคประชาสังคม”เผย” ชายแดนภาคใต้ ขาดตลาดแรงงาน ”เพียบ” คนว่างงานเพิ่ม “วอน” ภาครัฐเร่งบรรเทาปัญหาสังคมและความมั่นคง สร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้

อดีตผู้นำภาคประชาสังคม”เผย” ชายแดนภาคใต้ ขาดตลาดแรงงาน ”เพียบ” คนว่างงานเพิ่ม “วอน” ภาครัฐเร่งบรรเทาปัญหาสังคมและความมั่นคง สร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้

อดีตผู้นำภาคประชาสังคม”เผย” ชายแดนภาคใต้…

Read More