ผู้ว่าฯนราธิวาส พบปะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และคณะพร้อมระบุยึดมั่นในการทำงาน คือ “พูดจริง ทำจริง ด้วยความจริงใจ”

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส พบปะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และคณะพร้อมระบุยึดมั่นในการทำงาน คือ “พูดจริง ทำจริง ด้วยความจริงใจ”

 

ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปพบปะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และคณะ โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับ


นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า มีความตั้งใจที่จะมาพบประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และคณะ ตั้งแต่ช่วงแรกที่มารับตำแหน่งแล้ว ซึ่งจังหวัดนราธิวาสเป็นเหมือนบ้านเพราะมาทำงานที่นี่นานถึง 16 ปี จึงอยากมาตอบแทนพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส มีความตั้งใจที่จะทำงานให้กับคนจังหวัดนราธิวาสในทุกอำเภอ

โดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนที่ลำบาก ดูแลความเป็นอยู่ ดูแลพื้นที่ให้มีความปกติสุข ประชาชนทำงานมีรายได้ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ สำหรับงานที่จะทำต่อจากนี้ คือ การเดินหน้าสานต่องานจากผู้ว่าฯ เอกรัฐ หลีเส็น ที่ได้วางไว้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตามวาระจังหวัด ซึ่งจะสานต่อโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีงานหนึ่งที่ต้องการจะทำให้แตกต่างจากในอดีต ด้วยประสบการณ์ในการร่วมผลักดันการสร้างสกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

ทำให้คิดว่าโอกาสที่คนนราธิวาสควรจะมีอะไรสักอย่างที่คนทั่วไปเมื่อนึกถึงจังหวัดนราธิวาสแล้วต้อง นึกถึงสถานที่แห่งนี้ และสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีของทุกอำเภอได้ มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างแท้จริง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเรียนรู้ ในรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด


ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการดำเนินงานร่วมกับผู้นำศาสนา เมื่อเกิดข้อขัดข้องหรือปัญหาในการปฏิบัติงานยินดีให้ความช่วยเหลือ โดยผู้ว่าต้องเป็นที่พึ่งให้กับทุกคนทุกฝ่ายในนามของรัฐบาลที่พร้อมจะประสานกับทุกฝ่ายเพื่อเติมเต็มให้ 13 อำเภอ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะหรือปัญหาต่างๆที่ต้องช่วยกันทำ ซึ่งสิ่งที่ยึดมั่นในการทำงาน คือ “พูดจริง ทำจริง ด้วยความจริงใจ”


ภายหลังการพบปะหารือร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแก่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และปลัดจังหวัดนราธิวาสในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed