นิพนธ์ เปิดศูนย์รับมือภัยพิบัติ บ้านน้ำเค็ม ฝั่งอันดามัน เน้น ป้องกันและรักษาชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

นิพนธ์ เปิดศูนย์รับมือภัยพิบัติ บ้านน้ำเค็ม ฝั่งอันดามัน เน้น ป้องกันและรักษาชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

นิพนธ์ เปิดศูนย์รับมือภัยพิบัติ บ้านน้ำเ…

Read More
“สุดปลื้มใจ” 2 ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านในพื้นที่บ้านเจาะกลาดี อ.ยะหา จ.ยะลา มีกำลังใจในการใช้ชีวิตในพื้นที่ หลัง ศอ.บต. และกลุ่มขนมจีนอบแห้ง มอบทุนสร้างที่อยู่อาศัยแก่ครอบครัวให้มั่นคง

“สุดปลื้มใจ” 2 ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านในพื้นที่บ้านเจาะกลาดี อ.ยะหา จ.ยะลา มีกำลังใจในการใช้ชีวิตในพื้นที่ หลัง ศอ.บต. และกลุ่มขนมจีนอบแห้ง มอบทุนสร้างที่อยู่อาศัยแก่ครอบครัวให้มั่นคง

“สุดปลื้มใจ” 2 ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเ…

Read More