นิพนธ์ เปิดศูนย์รับมือภัยพิบัติ บ้านน้ำเค็ม ฝั่งอันดามัน เน้น ป้องกันและรักษาชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

นิพนธ์ เปิดศูนย์รับมือภัยพิบัติ บ้านน้ำเค็ม ฝั่งอันดามัน เน้น ป้องกันและรักษาชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

 


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายสายัณ กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยว่าที่ ร.อ.พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร. และประชาชน ร่วมต้อนรับ

โดย รมช.มท.ได้รับฟังข้อมูลความเป็นมาของศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนจากผู้แทนชุมชนบ้านน้ำเค็มพร้อมผลการดำเนินงานจากผู้แทนอาสาสมัครศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน และพังงาเมืองปลอดภัย พร้อมมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “ใกล้สถานการณ์ช่วงที่มีฤดูมรสุม จึงเป็นช่วงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้เตรียมตัวกันอย่างไร และช่วงที่มีพายุหรือมรสุมเข้ามาก็จะได้มีแผนงานที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า แต่ละหน่วยจะปฏิบัติกันอย่างไร สิ่งสำคัญที่สุดคือ ทำอย่างไรก็ได้ที่จะรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนไว้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อาจมีความจำเป็นที่ทรัพย์สินเสียหายอย่างอื่นก็ไม่ต้องห่วงกังวล ถึงแม้จะเสียชีวิตก็จะมีระเบียบกระทรวงการคลังจ่ายเงินเยียวยาให้ แต่ก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น ขอให้ถอดบทเรียนจากคราวที่แล้ว “พายุโพดุล” เราได้เกิดการสูญเสียขณะนั้น

รอบนี้จึงได้มีการแจ้งเตือนเพื่อถอดบทเรียนจากพายุรุ่นก่อนๆ แม้ว่าความรุนแรงของพายุที่ผ่านมาเราอาจจะเสียชีวิตบ้าง บางท่านคิดว่าความเคยชิน ต้องยอมรับว่าสถานการณ์น้ำไหลหลากเปลี่ยนไป ซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนี้ขึ้นอีก จึงต้องมีการเตรียมแผนตามที่จะเผชิญเหตุไว้ การเตรียมการที่ดีตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุ การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ติดตามเหตุข่าวสารข้อมูลให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อที่จะดูแลชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย”

จากนั้น นายนิพนธ์รมช.มหาดไทยและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ “ขุดดินแลกน้ำ” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย บริเวณคลองบางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อีกด้วย โดยกล่าวว่า
“ สำหรับโครงการขุดดินแลกน้ำ เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะกลาง ระยะยาว โดยใช้ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อเป็นการบริหารจัดการมูลดินให้เกิดประโยชน์ และเป็นการขุดบ่อเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ และยังช่วยป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่งได้อีกด้วย ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed