“สุดปลื้มใจ” 2 ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านในพื้นที่บ้านเจาะกลาดี อ.ยะหา จ.ยะลา มีกำลังใจในการใช้ชีวิตในพื้นที่ หลัง ศอ.บต. และกลุ่มขนมจีนอบแห้ง มอบทุนสร้างที่อยู่อาศัยแก่ครอบครัวให้มั่นคง

“สุดปลื้มใจ” 2 ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้านในพื้นที่บ้านเจาะกลาดี อ.ยะหา จ.ยะลา มีกำลังใจในการใช้ชีวิตในพื้นที่ หลัง ศอ.บต. และกลุ่มขนมจีนอบแห้ง มอบทุนสร้างที่อยู่อาศัยแก่ครอบครัวให้มั่นคง

 


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และติดตามคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนายอิบรอเฮ็ง ตาเละ และนายต่วนฮูเซ็น ดอเลาะ อาศัยอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เนื่องจากครอบครัวทั้ง 2 เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องประสบภาวะยากลำบาก ประสบกับปัญหาความยากจน และยากลำบากกับการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้ง 2 ครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา และรับจ้างทั่วไป ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่พอใช้ต่อการดำรงชีพของครอบครัว ทำให้ เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามเร่งหาทางช่วยเหลือทันที เพราะ “เรา จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”


วันนี้ ฯ ทั้ง 2 ครอบครัวกำลังได้รับความช่วยเหลือจาก ศอ.บต. และกลุ่ม ร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายขนมจีนอบแห้ง มาร่วมสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การสร้างและซ่อมแซมบ้านของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเร่งให้ทั้ง 2 ครอบครัวได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคคลในครอบครัวอย่างมีความสุข ด้วย  นายต่วนฮูเซ็น ดอเลาะ ได้กล่าวความรู้สึกหลังจากได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ว่า ตนเองดีใจมากที่ ศอ.บต. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

หลังจากที่ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ช่วยเหลือในวันนั้น ตนเองได้ไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านทันที เช่น ปูน อิฐบล็อก บ่อซีเมนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น และค่อย ๆ ต่อเติมบ้านตามกำลังความสามารถของตนเอง จึงทำให้การสร้างบ้านในครั้งนี้ใช้เวลานานพอสมควร เพราะส่วนตัวต้องยังรับจ้างทั่วไปด้วย และต้องใช้เวลาหยุดงานประจำมาซ่อมบ้านของตนเอง ถึงอย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้กำลังใจทุกคนในครอบครัว จึงทำให้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น


ด้าน นายอิบรอเฮ็ง ตาเละ หนึ่งในผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ กล่าวด้วยความดีใจว่า กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ได้นำวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้าน เช่น ทราย หิน ปูน และอิฐบล็อก ที่ได้มาจากการสนับสนุนงบประมาณของ ศอ.บต. และกลุ่มขนมจีนอบแห้ง มาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันก่อสร้างบ้าน ทำให้ตนเองและครอบครัวรู้สึกดีใจ และปลื้มใจถึงน้ำใจที่ทุกคนมอบให้ในครั้งนี้อย่างมาก

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed