“เตรียมยกระดับสถานีรถไฟนาประดู่ เป็นสถานีรถไฟขนส่ง จชต.”

“เตรียมยกระดับสถานีรถไฟนาประดู่ เป็นสถานีรถไฟขนส่ง จชต.” ศอ.บต. หารือ การรถไฟ นาประดู่ ปรับพื้นที่รองรับการขนส่งสินค้าเบื้องต้น เพื่อให้บริการภาคเอกชนและปชช.

 

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่สถานีรถไฟนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อหารือยกระดับสถานีรถไฟนาประดู่ ให้เป็นสถานีรถไฟขนส่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดรับกับการพัฒนาเมืองต้นแบบ 3 เหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยมี นายพงศักดิ์ บุญสุข ผู้อำนวยการปฏิบัติการเดินรถภาค 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟ และนายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นกยกเทศมนตรี ต.นาประดู่ ร่วมหารือ เพื่อปรับเปลี่ยนสถานีรถไฟนาประดู่ให้รองรับกับการขนส่งสินค้าของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่


พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า การพัฒนาเมืองต้นแบบ 3 เหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดำเนินการสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการขนส่งจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรองรับการจำหน่ายและส่งออกสินค้า โดยเฉพาะการขนส่งด้วยระบบราง ซึ่งมีการหารือในเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในพื้นที่และส่วนกลาง

เนื่องจากมีผู้ประกอบการมีความประสงค์ใช้ระบบรางในการขนส่งผลผลิตและสินค้า โดยแจ้งความจำนงตั้งแต่ปีที่ 2562-2563 หลายราย เพราะเป็นระบบการขนส่งใช้งบประมาณที่ภาคเอกชนรับได้ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับสถานีรถไฟภาคใต้เพื่อให้กลับมามีบทบาท เป็นกระดูกสันหลังของภาคใต้อีกครั้ง

โดยการรถไฟก็มีแผนงานในการยกระดับสถานีนาประดู่ในระดับหนึ่งแล้ว จึงสอดรับกับนโยบายของ ศอ.บต. และรัฐบาล ในการปรับปรุงให้เป็นสถานีและลานยกขนส่งสินค้า คาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนปีใหม่ 2564 เนื่องจากรัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้การค้าการลงทุนในพื้นที่เดินหน้า ซึ่งการรถไฟเป็นจุดสำคัญในการขนส่งที่ผู้ประกอบการรับได้ เนื่องมีค่าบริการขนส่งที่ต่ำกว่าค่าขนส่งในระบบอื่น


“การพัฒนาในพื้นที่ขณะนี้ดำเนินการในหลายด้าน แต่มีปัญหาเรื่องการขนส่งเป็นหลักเพราะไม่มีท่าเรือ ซึ่งประเทศไทยมีประตูขนส่งด้วยเรือเพียง 2 ประตู คือ คลองเตย กับ แหลมฉบัง และคาดว่า จ.สงขลา จะเป็นประตูที่ 3 เร็วๆ นี้ แต่ขณะเดียวกันการขนส่งระบบรางก็ต้องยกระดับควบคู่กันไป ซึ่งเชื่อว่า สถานีนาประดู่จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่ง จะเป็นภาพลักษณ์ใหม่ในการขนส่งสินค้าในพื้นที่” เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว


ขณะที่นายพงศักดิ์ บุญสุข ผู้อำนวยการปฏิบัติการเดินรถภาค 4 เผยว่า การรถไฟเตรียมการเรื่องยกระดับสถานีนาประดู่เป็นสถานีขนส่งสินค้าก่อน ศอ.บต. มีความประสงค์ยกระดับ และปรับปรุง จึงเป็นนโยบายที่สอดรับกันในการพัฒนาในครั้งนี้ โดยสถานีมีความพร้อมหลายด้าน ทั้งมาตรฐานของราง บุคลากร และพื้นที่เพื่อปรับเป็นลนยกขนส่งสินค้า เป็นต้น

 

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed