สลดใจ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. นำเชื้อเห็ดฟางไปมอบ นักเรียน รร.ตชด. ขากลับถูกผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดหวังทำร้าย

สลดใจ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. นำเชื้อเห็ดฟางไปมอบ นักเรียน รร.ตชด. ขากลับถูกผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดหวังทำร้าย

 


สลดใจ ที่เห็นคนกลุ่มหนึ่ง ทำลายแม้กระทั่งโอกาสที่จะให้ลูกหลาน นักเรียนได้กินอาหารอิ่มท้องในตอนกลางวัน เพราะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.ได้นำก้อนเชื้อเห็ดฟาง ไปให้ครูและนักเรียน รร.ตชด.ได้เพาะเพื่อเป็นอาหารกลางวัน และได้นำความรู้ไปทำต่อที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน” พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวภายหลังทราบข่าวและเดินทางเข้าพื้นที่ไปรับทราบสถานการณ์และพบปะให้กำลังใจกับ จนท.ศอ.บต.และหน่วยในพื้นที่ภายหลังได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงว่า เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. 2 นาย ที่เดินทางลงพื้นที่ไปมอบพันธุ์เห็ดให้กับ รร.ตชด.บ้านตืองอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

เมื่อเสร็จสิ้นได้เดินทางกลับ และในช่วงเวลา 12.30 น. เมื่อวานนี้ฯถูกคนร้ายลอบวางระเบิดทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่ง เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.ทั้งสองนายได้รับการช่วยเหลือจากกองร้อยทหารพราน 4916 เหตุเกิดบนเส้นทาง ระหว่าง บ้านตืองอ กับบ้าน ไอร์กือเดร์ ม.4 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ (12 ตค.63) เจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต.ทั้ง2นายได้เดินทางจาก หน่วยงานเพื่อไปนำก้อนเชื้อเห็ดฟางไปมอบให้กับครูและนักเรียน รร.ตชด.ได้เพาะเพื่อเป็นอาหารกลางวัน และได้นำความรู้ไปทำต่อที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามโครงการ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน”โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้นำความรู้ เทคนิคและทักษะการเพาะปลูกเกษตรกรรมที่เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนไปประยุกต์และต่อยอดเป็นอาหารสำหรับครอบครัวในมื้อเช้าและมื้อเย็นเพื่อให้มีอาหารที่เหมาะสม นำไปสู่การลดรายจ่ายและสร้างรายได้


ให้กับนักเรียนและครอบครัวในระหว่างที่ยังคงศึกษาหาความรู้ในเยาว์วัย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังความรักที่มีต่ออาชีพเกษตรกรรมและสืบสานอาชีพเกษตรกรรมต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งในขณะนี้มีโรงเรียน ในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมแล้วกว่า 346 โรง พร้อมทั้งได้เชื่อมโยงไปยัง โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ให้มีการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดย ศอ.บต. ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา จังหวัดละ 1 แห่ง

 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นต้นแบบการบริการความรู้ด้านเกษตรกรรม และอื่น ๆ ให้กับประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง เป็นพื้นที่ครัวกลางเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับนักเรียนและชุมชน ผ่าน การส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า รวมทั้ง สามารถเป็นอาชีพให้กับประชาชนได้นำไปสร้างงาน สร้างรายได้เพื่อใช้ดูแลตนเองและครอบครัวได้อีกอาชีพหนึ่ง ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ทั้งสองนาย จึงได้นำก้อนเชื้อเห็ดฟางไปให้กับครูและนักเรียน ยัง รร.ตชด. และได้เกิดเหตุดังกล่าว


“นอกเหนือจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาในทุกมิติแล้ว สำหรับ รร.ตชด. ทั้ง18แห่ง ของพื้นที่ ทาง ศอ.บต. ได้สนับสนุนตามโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” และสนับสนุนบุคลากร โรงเรียนละ2คนเพื่อทำการสอนวิชาภาษาไทย โดยประสงค์จะให้บุตรหลานของพวกเราได้มีชีวิตที่ดีเทียบเท่ากับพลเมืองส่วนอื่นของประเทศไทย. พวกเราทุกคน ตั้งใจและหวังจะให้ทุกคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหน ได้มีอาชีพ มีงาน มีการศึกษา ที่สำคัญคือมีที่ยืน การพัฒนาที่ดีที่สุดคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเรา ชาว ศอ.บต.ทุกคนยังคงมุ่งมั่น ที่จะเดินหน้า ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป” เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวทิ้งท้าย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed