กลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาและประมงพื้นจะนะเห็นด้วยกับโครงการเมืองต้นแบบ แต่ขอให้ ศอ.บต.และ กลุ่มทุนสร้างความเชื่อมันให้มากกว่าที่เป็นอยู่

กลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาและประมงพื้นจะนะเห็นด้วยกับโครงการเมืองต้นแบบ แต่ขอให้ ศอ.บต.และ กลุ่มทุนสร้างความเชื่อมันให้มากกว่าที่เป็นอยู่

กลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาและประมงพื้นจะนะเห็นด…

Read More
นายอำเภอบางปะกง นำพสกนิการทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

นายอำเภอบางปะกง นำพสกนิการทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

นายอำเภอบางปะกง นำพสกนิการทุกหมู่เหล่า ล…

Read More