ศอ.บต. ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด เพื่อเป็นทรัพย์สินหลักประกัน พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้แก่กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ 1,000 ต้น

ศอ.บต. ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด เพื่อเป็นทรัพย์สินหลักประกัน พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้แก่กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ 1,000 ต้น

ศอ.บต. ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด เพื่…

Read More
สงขลา-หนุ่มใหญ่ไปดูลิงที่ล่าม ต้องตกใจสุดขีดเห็นงูเหลือมยักษ์ขดอยู่ชายคาบ้าน แจ้งกู้ภัยนาทวีมาจับ (ชมคลิป)

สงขลา-หนุ่มใหญ่ไปดูลิงที่ล่าม ต้องตกใจสุดขีดเห็นงูเหลือมยักษ์ขดอยู่ชายคาบ้าน แจ้งกู้ภัยนาทวีมาจับ (ชมคลิป)

สงขลา-หนุ่มใหญ่ไปดูลิงที่ล่าม ต้องตกใจสุ…

Read More
“นิพนธ์ ชื่นตา” ประชุมคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชน ของมหาดไทย มอบหน้าที่ให้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนตามนโยบายของ มท.1 (ชมคลิป)

“นิพนธ์ ชื่นตา” ประชุมคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชน ของมหาดไทย มอบหน้าที่ให้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนตามนโยบายของ มท.1 (ชมคลิป)

“นิพนธ์ ชื่นตา” ประชุมคณะทำงานด้านการเมื…

Read More