ศอ.บต. ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด เพื่อเป็นทรัพย์สินหลักประกัน พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้แก่กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ 1,000 ต้น

ศอ.บต. ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด เพื่อเป็นทรัพย์สินหลักประกัน พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้แก่กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ 1,000 ต้น

 


วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบพันธุ์กล้าไม้สะตอ ยางนา พะยอม มะฮอกกานี กฤษณา และมะขาม 1,000 ต้น แก่กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ศูนย์ข่าวอิศรา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปปลูกบนเขาบูเกะโต๊ะบีแด ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชมวิว ดูทะเลหมอกยามเช้าแห่งใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แทนกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ เผยว่า บริเวณพื้นที่เขาดังกล่าวก่อนหน้านี้ เป็นพื้นที่ป่าและสวนยางพาราของชาวบ้าน ซึ่งขณะนี้ได้โค่นล้มและปรับพื้นที่เพื่อจะนำต้นกล้าที่ได้รับไปปลูก เป็นทรัพย์สินของชาวบ้านในชุมชน เนื่องจากไม้สะตอ ยางนา พะยอม มะฮอกกานี กฤษณา และมะขาม เป็นพืชในจำนวน 58 ชนิดที่ รัฐบาลกำหนดให้เป็นทรัพย์สินอื่น สามารถเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยกำหนดให้เป็นไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการรายย่อย จึงส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้มีค่า โดย ธ.ก.ส. จะเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินการภายใต้ โครงการธนาคารต้นไม้ และจะเป็นฝ่ายประเมินราคาให้กับสถาบันการเงินเพื่อรับต้นไม้เป็นหลักประกันด้วย

ทั้งนี้ สำหรับศอ.บต. มีการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ภายใต้โครงการป่าชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยร่วมกับหลายส่วนราชการ อาทิ สภาเกษตรกร สำนักงานป่าไม้ ธกส. และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม สำหรับเขาโต๊ะบีแด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง ต.ตาชี เป็นเขาที่มีลานหินกว้าง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ฝั่งอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีจุดไฮไลท์ที่สำคัญ คือ ในช่วงกลางวันจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ช่วงเย็นจะได้เห็นดวงตะวันลับขอบฟ้า และในส่วนภาคกลางคืนจะได้เห็น แสงจันทร์ แสงดาว และแสงไฟระยิบระยับจากชุมชนเชิงเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งใหม่ของเยาวชนในพื้นที่

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed