“นิพนธ์ ชื่นตา” ประชุมคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชน ของมหาดไทย มอบหน้าที่ให้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนตามนโยบายของ มท.1 (ชมคลิป)

“นิพนธ์ ชื่นตา” ประชุมคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชน ของมหาดไทย มอบหน้าที่ให้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนตามนโยบายของ มท.1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Opkbzg_3dkw[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63 ที่ห้องประชุมโมสาท โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้จัดประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ประจำ จ.ศรีสะเกษ

โดยมีคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานที่มาจากทุกภาคส่วนทุกสาขาอาชีพของ จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วยนายวัชรินทร์ สีสวย ดร.วัลลี ผิวหอม นายมหาหิงส์ ไพรสิน นายมงคล จำปาทอง นายวัชรินทร์ สุทาบุญ นายอำนาจ จำปาทอง นางศิริพร ไพบูลย์ นางจันทร์เพ็ญ ปริปุณณชัย และคณะ มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ประจำ จ.ศรีสะเกษ ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาและคณะทำงานในการที่จะต้องให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านวิชาการหรือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่แต่ละคนมีความรู้ความชำนาญ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

รวมทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ตนทราบ เพื่อที่จะได้รายงานให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบเพื่อจะได้พิจารณาสั่งการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป


ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

You may have missed