‘บิ๊กป้อม’ ลงใต้ เปิดมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน กระตุ้นจ้างงานฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ต

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภูเก็ต เปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน@Phuket ส่งเสริมการจ้างงาน ให้คนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วจากผลกระทบโควิด -19 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน@Phuket ณ อาคารยิมเนเซี่ยม เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ

โดยรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วจากผลกระทบโควิด -19 การจัดงาน กระทรวงแรงงานพบประชาชน @Phuket ในวันนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน ให้คนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจภาคเอกชนให้กลับมาประกอบกิจการได้เป็นปกติ จะเห็นได้ว่าได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงานในวันนี้

เป็นการตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคบริการและท่องเที่ยว ทำให้คนในวัยแรงงานสามารถทำงานได้ในภูมิลำเนาของตนเอง นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกต่อการทำงานและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ทำให้วัยแรงงานได้รับการยกระดับจากผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้ใช้พลังสมองที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก

มีความรู้การบริหารจัดการทางการเงิน ทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยและทุกคนอาศัยร่วมกันในประเทศมีความสุขยั่งยืน ในสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความสามัคคีปรองดอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสงบปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ มีทักษะในการทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็มีภาครัฐที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างสุจริต โปร่งใส ใส่ใจการบริการและทำงานรวดเร็ว และขอขอบคุณเทศบาลนครภูเก็ตที่สนับสนุนสถานที่จัดงานในครั้งนี้

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง ระนอง สตูล จำนวน 6 ราย และมอบใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบถูกต้อง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จำนวน 5 ราย

และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมนัดพบแรงงาน (Phuket Job Fair) ซึ่งมีสถานประกอบการมาออกบูธรับสมัครงานกว่า 30 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา กิจกรรมนัดพบจ้างนักศึกษาจบใหม่ (Co – Payment) มหกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน และกลุ่มอาชีพอิสระ พร้อมฝึกปฏิบัติ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน 69 สาขา

กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมทักษะฝีมือ ทดสอบมาตรฐาน และรับรองความรู้ความสามารถ คลินิกแรงงาน ซึ่งจะให้ปรึกษาด้านข้อพิพาทแรงงาน บริการลงทะเบียนและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 รวมทั้งบริการถาม – ตอบประเด็นประกันสังคม เป็นต้น