นิพนธ์ ระดมทุน ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง ปีที่ 3 ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา

นิพนธ์ ระดมทุน ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง ปีที่ 3 ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา

 


ที่ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อผู้ป่วยมะเร็งครั้งที่ 3” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายนิพนธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการรักษาสุขภาพของร่างกายนับเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายที่ดีโดยเฉพาะการวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการออกกำลังกายโดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งด้านอุปกรณ์ และสถานที่เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสาธารณสุขในอันดับต้นๆ ของประเทศ ในแต่ละปีการรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลายาวนาน และมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ และมีผู้ป่วยที่มารับการรักษาเพิ่มขึ้นทุกปี จึงคิดว่าการร่วมสร้างกุศลในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยขยายโอกาสในการรักษาและช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ไม่มากก็น้อย

สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ เป็นการ จัดต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 มีระยะทาง 4 กม. 10.5 กม. และ 21.1 กม.โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งมาจัดซื้ออาหารทางการแพทย์ประเภทนมผงในการเสริมให้ผู้ป่วยได้รับ สารอาหารที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นระหว่างรับการรักษา 2.เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาโรคมะเร็งนั้นด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed