ศอ.บต.จบภารกิจเบื้องต้นของเมืองต้นแบบ งานหลักคือพัฒนาพื้นที่ อ.จะนะ แต่พร้อมที่จะรับฟังการขอมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่

ศอ.บต.จบภารกิจเบื้องต้นของเมืองต้นแบบ งานหลักคือพัฒนาพื้นที่ อ.จะนะ แต่พร้อมที่จะรับฟังการขอมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่

 

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) กล่าวถึงความคืบหน้าของการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่ 4 หรือเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่ อ.จะนะ จ.สงขลาว่า ภารกิจที่ ศอ.บต.ได้รับมอบหมายจาก ครม.ในการรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ ได้ดำเนินการรวมรวมความคิดเห็น ข้อมูลทั้งของผู้สนับสนุนและผู้เห็นต่างให้กับ ครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 ซึ่งถือว่าภารกิจเบื้องต้นที่ศอ.บต.ได้รับมอบหมายดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ถ้า รัฐบาล เห็นชอบเดินหน้าโครงการเมืองต้นแบบต่อไป การเปลี่ยนผังเมือง หรือการจัดทำผังเมืองรวม เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรม เป็นหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) และโยธาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการ ในส่วนการทำสิ่งแวดล้อมก็เป็นหน้าที่ของเอกชนผู้ลงทุน ศอ.บต.ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การขับเคลื่อนไม่มีอุปสรรคเท่านั่น

สำหรับในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา สิ่งที่ ศอ.บต.กำลังดำเนินการคือการเร่งพัฒนาด้านพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา เช่น การสร้างท่าเทียบเรือประมงชายฝั่ง การส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งที่ดินที่ประชาชนใช้ทำกินอยู่ ส่วนใหญ่เป็นที่ สาธารณะประโยชน์ ซึ่ง ศอ.บต. มีโครงการให้ กรมที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการออกเอกสารสิทธิให้ผู้ที่อาศัยในที่ดินสาธารณะประโยชน์

ตามโครงการ ” หนึ่งตำบลหนึ่งที่สาธารณะประโยชน์”เพื่อให้ทุกตำบลที่ประชาชนอาศัยทำกินโดยมีเอกสารสิทธิ์ อย่างถูกต้อง ซึ่งไม่เฉพาะที่ อ.จะนะ แต่ ศอ.บต. จะดำเนินการทั้ง 4 อำเภอ ของ จ.สงขลา คือ อ.จะนะ,อ.เทพา , อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย ซึ่งมีปัญาเรื่องสิทธิทำกินของประชาชน ที่อาศัยอยุ่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อุทยาน และ เขตห้ามล่า เป็นต้น

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed