นราธิวาส-อำเภอรือเสาะ จัดเสวนากาแฟยามเช้า เพื่อตอบสนองนโยบาย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน

นราธิวาส-อำเภอรือเสาะ จัดเสวนากาแฟยามเช้า เพื่อตอบสนองนโยบาย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน

 

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า อำเภอรือเสาะ จัดเสวนากาแฟยามเช้า “อังคารกันเอง” เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหารือข้อราชการเพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อตอบสนองนโยบายการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน


สำหรับวันนี้ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาแสดงถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามสถานที่ต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บังคับหน่วยกองกำลังในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำด้านต่างๆ เข้าร่วม จำนวน 165 คน จัดที่โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส วันนี้ได้มอบอุปกรณ์วงดุริยางค์ให้กับนักเรียนโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 800,000 บาท รายได้จากการรวบรวมหารายได้จากศิษย์เก่าโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และทำพิธีเปิดอาคารละหมาดซึ่งปรับปรุงจากโรงอาหารหลังเก่ากับอาคารละหมาด งบประมาณ 500,000 บาท


โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ มีนักเรียน จำนวน 777 คน อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 96 คน สอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปรัชญาของโรงเรียน “คิดด้วยสมอง ครองปัญญา ก้าวหน้าด้วยความเพียร” คำขวัญของโรงเรียน “วิชาการเด่น กีฬาดัง ศาสนาดี ต้องที่รือเสาะชนูปถัมภ์” รางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เช่น ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล “KING POWER PIRAYA CUP2” รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ประจำปี 2563 , ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2560 ,

ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายและหญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 “ศรีตรังเกมส์” , นางสาวปวีณา ชุนไธสง นักกีฬาวอลเลย์บอลโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ได้ผ่านการคัดเลือกร่วมทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลอายุ 18 ปีในรายการ Australia Junior Volleyball Championship 2018 ณ ประเทศออสเตรเลีย, นายธีรชัย สัญสำราญ ได้รับเลือกเป็นนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย, นางสาวรุสนีญา ดาโอ๊ะ ได้รับเลือกเป็นนักกีฬาฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทย YOUTH OLYMPIC GAMES รอบคัดเลือก ณ กรุงเทพมหานคร

,ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาสพฐ.ครั้งที่1 ปี 2561 รอบคัดเลือกภาคใต้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร,เหรียญทองการแข่งขันฮอกกี้พีทีทีฮอกกี้ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี , เหรียญทองการแข่งขันฮอกกี้ (กลางแจ้งชาย) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33จังหวัดชุมพร, ชนะเลิศการแข่งขันฮอกกี้ประเภทกลางแจ้งทีมหญิง RBSC hockey festival นานาชาติครั้งที่ 46 ประจำปี 2562 เป็นต้น โดยมีนายอับดุลฟัตต๊ะห์ มะตอเห เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส