สงขลา-โรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดศูนย์รักสุขภาพ…ห่างมะเร็ง โรงพยาบาลหาดใหญ่

สงขลา-โรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดศูนย์รักสุขภาพ…ห่างมะเร็ง โรงพยาบาลหาดใหญ่

 


วันนี้ 7 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกาญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาทำพิธีเปิดศูนย์รักสุขภาพ…ห่างมะเร็ง ณ ชั้น 3 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมี นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ,นพ.จิรัชย์ จิรธรรมโอภาส หัวหน้าศูนย์รักสุขภาพ…ห่างมะเร็ง โดยศูนย์นี้เปิดขึ้นเนื่องจากในประเทศไทย จากข้อมูลจากรายงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข อ้างในสถาบันมะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการ เสีย ชีวิตอันดับ 1ของคนไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา


โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้จัดตั้ง ศูนย์ตรวจคัดกรองมะเร็งแห่งแรกในประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์รักสุขภาพ… ห่างมะเร็ง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งทางเดินอาหาร ครอบคลุมตั้งแต่ มะเร็งหลอดอาหาร-กระเพาะอาหาร-ตับ-ถุงน้ำดีท่อน้ำดีลำไสใหญ่ ,มะเร็งปอด ,มะเร็งต่อมลูกหมาก ,มะเร็งไต ,มะเร็งเต้านม ,มะเร็งปากมดลูก ,มะเร็งรังไข่ เป็นต้น รวมถึงตรวจสุขภาพ การคัดกรองโรคความเสื่อมของสุขภาพเพศชาย และหญิง เช่น

โรคเส้นเลือดโป่งพองในช่องท้อง ที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัว และ ผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพตนเองการขยายระบบบริการประชาชนในครั้งนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมจ่ายค่าบริการโดยสมัครใจ ไม่มีการบังคับ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและรับผิดชอบสุขภาพตนเอง โดยในการเปิดศูนย์รักสุขภาพ…ห่างมะเร็ง โรงพยาบาลหาดใหญ่ในครั้งนี้ได้มีภาคเอกชนและนักธุรกิจหลายท่านอาทิ เช่นคุณพรสรรค์-คุณภารดี สันติวรคุณ ,คุณยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์ ,คุณณัฐชาติ คุณชัยวัชร์ และ คุณกิตติ เจนกำจรชัย มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed