“สวรรค์บนดิน สนามบินเบตง” รัฐบาลเตรียมส่งมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมเปิดท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ปลายปีนี้ รองรับนักท่องเที่ยว เตรียมผลักดันเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ

“สวรรค์บนดิน สนามบินเบตง” รัฐบาลเตรียมส่งมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมเปิดท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ปลายปีนี้ รองรับนักท่องเที่ยว เตรียมผลักดันเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ

 


หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติการก่อสร้างสนามบินเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 6 ต.ค. 2558 ที่ผ่านมา โดยเริ่มโครงการตั้งเเต่ ปี 2559 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ทั้งด้านการลงทุนเเละการท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศ เเละใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ทางอากาศระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน โดยมอบหมายให้กรมท่าอากาศยานเป็นผู้ดำเนินการ
ในวันนี้(6 ส.ค.63) ณ.ห้องประชุมท่าอากาศยานเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง นายอำเภอเบตง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง และหน่วยงานมี่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมร่วมในการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้สนามบินเบตง

ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงความก้าวหน้าของการก่อสร้างสนามบินเบตงด้วยว่า โดยภาพรวมอยู่ที่ 90% และคาดสองเดือนข้างหน้าจะมีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งหมด ทั้งในเรื่องของการบิน เรื่องของอุตุนิยมวิทยาเกือบสมบูรณ์ทั้งหมด สนามบินเบตงจะเปิดใช้ได้ก่อนปีใหม่จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาท่องเที่ยวและไปสู่ตัวเมืองยะลา และเมืองอื่นๆต่อไปวันนี้ทางรัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้ของขวัญแก่พี่น้องประชาชนหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ต้องมีการเลื่อนกำหนดการเปิดสนามบินออกไป แต่ขณะ พร้อมเปิดใช้สนามบินอย่างเป็นทางการเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้านอย่างยั่งยืนต่อไป และในอนาคตรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันให้เป็นสนามบินนานาชาติแต่ต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1-2 ปี และจากสถิติของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด ในปี 2560 -2562 จากในพื้นที่ตัวเลขเพิ่มจาก 1 ล้านกว่าคน จริงๆแล้วในปี 2563 คาดว่า เกือบ 2 ล้านคน แต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้น ซึ่งเมื่อสนามบินเบตงเสร็จแลนด์มาร์คของอำเภอเบตงคือ สกายวอล์ค ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะล เชื่อว่าจะเพิ่มนักท่องเที่ยวขึ้นได้อย่างแน่นอน

 


โดยเลขาธิการ ศอ.บต.ยังเน้นย้ำเรื่องให้ทางกรมการบินพลเรือนประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อพิจารณารายละเอียดและอำนวยความสะดวกในการตรวจอากาศการบินและรายงานข่าวอากาศ เพื่อการบิน (METAR) ให้กับท่าอากาศยานเบตง ให้สอดคล้องตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายถิ่นของนกในพื้นที่ผลกระทบทางเสียง การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไข มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่จะสนับสนุนการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงให้เรียบร้อยก่อน และหลังการก่อสร้างท่าอากาศยานแล้วเสร็จ รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบควรประสานงาน ปรึกษาหารือกับสายการบินแห่งชาติและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานในระยะยาว ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย


สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 ของ กรมท่าอากาศยาน ขณะนี้การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร งานทางวิ่ง (รันเวย์) ทางขับ(แท็กซี่เวย์) ลานจอดเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องเอ็กซเรย์ และกล้องวงจรปิด เสร็จสมบูรณ์ 100% เหลือเพียงหอบังคับการบินเบตง ยังคงดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งระบบอีกเพียง 10% คงจะเสร็จสมบูรณ์ มีอาคารรองรับผู้โดยสาร ได้ถึง 3 เเสนคน ต่อปี ขนาดรันเวย์มีความยาว 1,800 เมตร โดยเตรียมพื้นที่ในการสร้างประมาณ 900 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งห่างจากตัวเมืองราว 12 กม.โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีความประสงค์อยากให้สนามบินเบตงเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไทยทุกคน ตามสโลแกนที่ว่า “สวรรค์บนดิน สนามบินเบตง”

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed