ศอ.บต.ผลักดันศูนย์ขยายพันธุ์ไผ่ วิสาหกิจชุมชนทายาทเกษตรกรตำบลยะต๊ะ และการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง ผู้ประกอบการเครือบริษัทดับเบิ้ลไนน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ พร้อมปล่อยคาราวานรถบรรทุกไผ่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพืชพลังงานพื้นที่ 30,000 ไร่

ศอ.บต.ผลักดันศูนย์ขยายพันธุ์ไผ่ วิสาหกิจชุมชนทายาทเกษตรกรตำบลยะต๊ะ และการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง ผู้ประกอบการเครือบริษัทดับเบิ้ลไนน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ พร้อมปล่อยคาราวานรถบรรทุกไผ่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพืชพลังงานพื้นที่ 30,000 ไร่

 


วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) ที่ ศูนย์เพาะ–ขยายพันธุ์ไผ่ กลุ่มวิสาหกิจทายาทเกษตรกรตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดศูนย์เพาะ– ขยายพันธุ์ไผ่ กลุ่มวิสาหกิจทายาทเกษตรกรตำบลยะต๊ะ และสนับสนุนการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง ผู้ประกอบการเครือบริษัทดับเบิ้ลไนน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งปล่อยคาราวานรถบรรทุกไผ่ 10 ล้อ 3 คัน ส่งให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพืชพลังงานพื้นที่ 30,000 ไร่ โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา นายอำเภอรามัน ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดยะลา เกษตรจังหวัด ผู้แทนผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ และสื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรม

กิจกรรมในวันนี้ เป็นความร่วมมือของ สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลา และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสาน “การปลูกไผ่เศรษฐกิจ” พืชแห่งอนาคตในพื้นที่ จชต. ในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 5,824 ไร่ สนับสนุนผ่าน 4 วิสาหกิจชุมชน ซึ่งขณะนี้ วิสาหกิจชุมชนกำลังดำเนินการ และมีกิจกรรมการขยายผลจากโครงการฯ คือ การจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ไผ่ พืชพลังงาน และไม้มีค่าของวิสาหกิจชุมชน และการกำหนดจัดกิจกรรมเปิดศูนย์ขยายพันธุ์ไผ่ พืชพลังงานและไม้มีค่าในวันนี้ เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์กล้าไม้ไผ่ พลังงานและไม่มีค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มการผลิตกล้าไม้ในพื้นที่ ลดการนำเข้าจากข้างนอก และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ฝึกอาชีพแก่ชุมชนและเครือข่ายผู้มีความสนใจ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้ อีกหนึ่งก้าวที่จะหาความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลาย ๆ รูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกไผ่พลังงานที่ถือเป็นปลายน้ำที่สำคัญของโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ ร่วมทั้งต่างประเทศ และปีที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้มีการทำลงนาม MOU ร่วมกับประเทศเกาหลีที่จะมาตั้งโรงงานรับซื้อผลผลิตชีวมวลจากไผ่ โดยในพื้นที่ 5 จชต.นั้น มีโรงไฟฟ้าอยู่ 18 แห่ง ในวันนี้เป็นการนำร่องขยายในพื้นที่ ซึ่งมีความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถรองรับผลผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่ เป็นอีกก้าวหนึ่งของความมั่นคงใน จชต. เราจะต้องสร้างรายได้ทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ วันนี้เราได้เห็นทายาทเกษตรในการที่จะเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และการปลูกในอนาคตข้างหน้าไผ่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับที่อยู่อาศัยและสามารถแปรรูปได้อีกหลายๆ อย่าง เรามีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้การสนับสนุนศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาเราอยู่กับพืชเชิงเดียวมาหลายกว่า 10 ปี และวันนี้ทุกอย่างจะครบวงจรคืนความสมบูรณ์ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะการปลูกไผ่จะอยู่ได้นานถึง 80 ปี เป็นการคืนความสมบูรณ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง

เลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน รวมถึงแรงงานไทยที่กลับจากประเทศมาเลเซียจากผลกระทบของโรคโควิด-19 สามารถเข้าร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในการปลูกไผ่ เรามีผู้ประกอบการที่รองรับผลผลิตอย่างต่อเนื่องขอให้มั่นใจรัฐพร้อมช่วยให้ทุกคนมีรายได้มีที่ยืนที่มั่นคงในพื้นที่

โดยภายในกิจกรรมมีการเยี่ยมชมแปลงแม่พันธุ์ไผ่ซางหม่น และสาธิตการเตรียมต้นพันธุ์ การรายงานความก้าวหน้าและการเปิดเวทีรับฟังผลการขับเคลื่อนโครงการไผ่เศรษฐกิจและแผนงานกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อขยายและพัฒนาการผลิตกล้าไม้และพันธุ์ไผ่ในพื้นที่ ส่งเสริมให้มีการปลูกในพื้นที่ที่ว่างเปล่า รวมทั้งให้มีการกระจายการปลูกมากขึ้น ให้สามารถเป็นพืชอาชีพใหม่ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed