สงขลา-ชาวบ้านจาก 3 ตำบลรวมตัวหน้าโรงพยาบาลจะนะ เรียกร้องให้ ผอ.โรงพยาบาลออกจากตำแหน่ง (ชมคลิป)

สงขลา-ชาวบ้านจาก 3 ตำบลรวมตัวหน้าโรงพยาบาลจะนะ เรียกร้องให้ ผอ.โรงพยาบาลออกจากตำแหน่ง เนื่องจาก ชาวบ้านมองเห็นว่า ผู้อำนวยการไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และโรงพยาบาลจะนะไม่มีการพัฒนา การบริการ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qhlXrYI3owg[/embedyt]

 

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น วันที่ 8 ก.ค.63 มีตัวแทนชาวบ้านจาก 3 ตำบลกว่า 50 คนได้แก่ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา รวมตัวกัน บริเวณบนถนนด้านหน้าโรงพยาบาลจะนะ เพื่อยื่นหนังสือ เปิดผลึกด้วยลายมือถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ เพื่อเรียกร้อง ให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการเนื่องจาก ชาวบ้านมองเห็นว่า ผู้อำนวยการไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และโรงพยาบาลจะนะไม่มีการพัฒนา การบริการ อย่างที่ควรและชาวบ้านที่มารวมตัวกันบริเวณหน้าโรงพยาบาลจะนะ หลังจากที่ทาง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เข้ามารับหนังสือก็ได้แยกย้ายกันกลับไปโดยใช้เวลานานประมาณครึ่งชั่วโมง

สำหรับข้อความในหนังสือดังนี้เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะลงวันที่ 8 ก.ค.63 ตามที่นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะซึ่งมีอำนาจและหน้าที่โดยตรง ในการดูแลรักษาด้านสาธารณสุขของประชาชน ในอำเภอจะนะมาตลอด ระยะหลายปีที่ผ่านมานั้นทางประชาชนได้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของการปฏิบัติงานมาตลอดโดยเฉพาะการเป็นแกนนำที่คัดค้านโครงการต่างๆ ที่จะมาพัฒนา และมักจะอาสาพูดแทน เสียงของประชาชนในพื้นที่ตลอดมาว่า ไม่ต้องการโดย ไม่ถามชาวบ้าน

อีกทั้งลงพื้นที่ เพื่อสร้างความขัดแย้งในชุมชนโดยการให้ข้อมูลที่บิดเบียน และปลุกระดมชาวบ้านในพื้นที่ ให้ต่อต้านการพัฒนา และเกิดความขัดแย้งกัน แต่ไม่เคยพัฒนาโรงพยาบาลจะนะ ดังนั้น อยากให้หมอ ทบทวนตัวเอง ว่าหน้าที่ของหมอในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กินภาษีพวกเรา หากหมอไม่พร้อมในการทำหน้าที่หมอ ก็ขอให้ลาออก หรือเสียสละให้คนที่พร้อมมาดูแลพวกเราแทนและภายในจดยังมีการลงลายเซ็นชื่ออีก 29 ลายชื่อ

สำหรับทางโรงพยาบาลจะนะได้ส่งนายแพทย์หมัด หีมเหม รองผู้ อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ มารับหนังสือจากตัวแทนชาวบ้าน

โดยนายแพทย์หมัดฯกล่าวว่า จะนำหนังสือที่ชาวบ้านยื่น เข้าสู่คณะกรรมการโรงพยาบาลจะนะ เพื่อปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง แล้ว วันนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ติดภารกิจจึงไม่สามารถมารับหนังสือด้วยตัวเองได้ จึงได้ส่งตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมารับหนังสือแทน

 

You may have missed