รมต.ท่องเที่ยวและกีฬาส่งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนลงพื้นที่สำรวจเพื่อพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่

รมต.ท่องเที่ยวและกีฬาส่งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนลงพื้นที่สำรวจเพื่อพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่

 

วันนี้ 31 มกราคม 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมคณะเป็นตัวแทนลงสำรวจพื้นที่และพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าของเมืองหาดใหญ่ ที่บริเวณ ถนนแสงจันทร์ ถนนแสงศรี ถนนเพชรเกษม และถนนรัถการ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมโครงการสตรีทอาร์ตหาดใหญ่

 

นำทีมโดยนายอภิศักดิ์ สนจด และนายปรัชญา ลดาชาติ ภายใต้ชื่อทีม”เชาท์ รีพับบลิค” ทีมศิลปิน และทีมบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งนี้ได้มีองค์กรภาคเอกชนอย่างองค์กร”เราเปลี่ยน สงขลาเปลี่ยน” ภายใต้การบริหารงานของนายกิตติ เจนกำจรชัย ประธานองค์กร ,นางนฤมล อมรัตน์วิทยา รองกรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ และนักธุรกิจเมืองหาดใหญ่ร่วมสำรวจเส้นทางในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้นทางเทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดยนายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยนายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช


ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ,ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาและดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอโครงการปรับปรุงภูมมิทัศน์คลองเตยภายใต้ชื่อโครงการ “คลองเตยลิงก์” เพื่อร่วมกันยกระดับเมืองเพื่อการท่องเที่ยวอาเซียนเป็นนวัตกรรมการพัฒนาเมืองผ่านการใช้ประโยชน์จากคลองที่พาดผ่าน 11 กิโลเมตรจากหลังบ้านเปลี่ยนเป็นหน้าบ้านของชาวหาดใหญ่ ภายใต้การดำเนินการของเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้ทางผู้แทนรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาได้ทราบ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed