พิจิตร-เรื่องเศร้าชาวพิจิตร!ได้งบกว่า60ล้านสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟแต่สุดท้ายสร้างไม่ได้ (ชมคลิป)

พิจิตร-เรื่องเศร้าชาวพิจิตร!ได้งบกว่า60ล้านสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟแต่สุดท้ายสร้างไม่ได้

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=41kAYcUAcw4[/embedyt]

ดับฝันนักปั่นเมืองชาละวัน บึงสีไฟแหล่งน้ำใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองพิจิตร พบเจอแต่เรื่องเศร้า กรมเจ้าท่าได้งบฯ กว่า 300 ล้านบาท ขุดลอกบึงสีไฟ สุดท้ายหาที่ทิ้งดินไม่ได้กลายเป็นทุกขลาภ ส่วนแขวงทางหลวงชนบทเขียนแบบทำโครงการเส้นทางจักรยานลอยฟ้ารอบบึงสีไฟงบฯกลางอนุมัติมาให้แล้ว 60 ล้านบาทเศษ สุดท้ายกรมเจ้าท่าไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้างทางจักรยานได้ ต้องส่งงบฯคืนหลวง

วันที่ 31 ม.ค. 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้ว่าฯพาปั่น ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณบึงสีไฟ โดยในวันนี้มีนักปั่นจักรยานจากทั่วสารทิศกว่า 300 คน มาร่วมปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ที่มีบึงสีไฟเป็นแหล่งเชิดหน้าชูตา แต่ปรากฏว่าทุกวันนี้การพัฒนากลับมีสารพัดปัญหา โดยนาย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้สัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวประมวลข้อมูลได้ว่า….

โครงการขุดลอกบึงสีไฟตอนนี้กรมเจ้าท่ายังดำเนินการไม่เรียบร้อย เนื่องจากไม่มีที่ทิ้งดิน ดังนั้นเมื่อขุดลอกดินในบึงสีไฟขึ้นมาจึงต้องนำมากองรอบๆบึงสีไฟและไปเช่าที่ดินของเอกชนเพื่อกองดิน ทำให้ทำลายภูมิทัศน์ เพราะปริมาตรดินที่ขุดขึ้นมานับล้านคิว ต้องนำมากองสูงเป็นภูเขาบดบังทัศนียภาพของบึงสีไฟ กลายเป็นว่าขุดลอกบึงสีไฟได้น้ำเป็นแก้มลิงและได้ภูเขา หรือกองดินเป็นของแถมที่ชาวพิจิตรไม่ต้องการแถมมาด้วย

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวพอจับใจความได้ว่า โครงการสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟระยะทาง 12 กม.เศษ ที่ได้รับอนุมัติงบกลาง เป็นวงเงินประมาณ 60 ล้านบาทเศษ มาแล้ว และได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้วด้วย แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างสร้างทางจักรยานไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีกองดินสูงเป็นภูเขา จังหวัดพิจิตรและคณะกรรมการตรวจงานการจ้างจึงได้ทำหนังสือหารือไปยังกรมเจ้าท่า ว่า จะสามารถส่งพื้นที่ให้ผู้รับจ้างสร้างทางจักรยานให้เข้าดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 หรือไม่?

เพราะมีระเบียบการเงินการคลังบังคับอยู่ว่า ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ในห้วงเวลาที่กำหนด เงินงบประมาณในการก่อสร้างทางจักรยานจะต้องตกไป ซึ่งกรมเจ้าท่าก็ได้ตอบว่า…..ไม่สามารถขนย้ายดินออกรวมถึงไม่สามารถส่งพื้นที่ให้ผู้รับจ้างสร้างทางจักรยานได้ ดังนั้นโดยสรุปโครงการสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟจึงต้องพับไป แต่ทางจังหวัดพิจิตร จะพยายามของบกลางจำนวนนี้ แปลงงบฯมาเป็นค่าขนย้ายดิน จะได้หรือไม่ ?เพื่อจะได้นำดินไปใช้ประโยชน์ในส่วนราชการต่อไป ซึ่งคงต้องฝากความหวังรอความเมตตาจาก ครม. หรือ ผู้บริหารระดับสูงต่อไป

สิทธิพจน์ พิจิตร

You may have missed