นิพนธ์ รุดเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านโป่ง ราชบุรี เผย รัฐบาลมีความห่วงใยทุกข์ร้อนพี่น้องประชาชน ย้ำ การช่วยเหลือเยียวยาต้องทั่วถึงและเป็นธรรม

นิพนธ์ รุดเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านโป่ง ราชบุรี เผย รัฐบาลมีความห่วงใยทุกข์ร้อนพี่น้องประชาชน ย้ำ การช่วยเหลือเยียวยาต้องทั่วถึงและเป็นธรรม

นิพนธ์ รุดเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านโป…

Read More
สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ประธานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถวัดต้นพยอม อ.สะเดา จ.สงขลา (ชมคลิป)

สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ประธานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถวัดต้นพยอม อ.สะเดา จ.สงขลา (ชมคลิป)

สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ประธานทอดกฐิ…

Read More
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นองค์แทนประธานในพิธีตั้งองค์กฐิน และ ประธานจัดโครงการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ณ สำนักปฏิบัติธรรม พุทธพัฒนา จ.สระแก้ว

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นองค์แทนประธานในพิธีตั้งองค์กฐิน และ ประธานจัดโครงการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ณ สำนักปฏิบัติธรรม พุทธพัฒนา จ.สระแก้ว

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนน…

Read More