สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ประธานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถวัดต้นพยอม อ.สะเดา จ.สงขลา (ชมคลิป)

สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ประธานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถวัดต้นพยอม อ.สะเดา จ.สงขลา

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=58OSGADBB2Q[/embedyt]

 

ดร.ประวิช รัตนเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาคมฯ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสที่วัดต้นพยอม

และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยได้ถวายผ้ากฐินและปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถถวาย ณ วัดต้นพยอม ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยมี พระปลัดบุญมี คุณากโร เจ้าอาวาสวัดต้นพยอม ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานร่วมฝ่ายฆราวาส และชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนต้นพะยอม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ดร.ประวิชฯ กล่าวว่า สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลรุ่น SG55 (65) ได้จัดสร้างพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ในศาลาการเปรียญ เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา วันนี้เราได้มาร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคีและถวายปัจจัยสร้างอุโบสถ

เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจในทางพุทธศาสนา โดยสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล รับเป็นเจ้าภาพค่าวัสดุ ส่วนทางวัดต้นพยอมรับหน้าที่บอกบุญเพื่อหาค่าแรงในการดำเนินการก่อสร้าง ที่มุ่งหวังว่าจะให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

ในโอกาสนี้ ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และคณะสายบุญสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลได้รวบรวมปัจจัยร่วมบุญ จำนวน 700,000 บาท เพื่อร่วมซื้อวัสดุในการจัดสร้างอุโบสถถวายวัดต้นพยอม เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ยอดปัจจัยรวมจากสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล คณะชาวบ้านในชุมชนต้นพะยอม ตำบลปาดังเบซาร์ และผู้มีจิตศรัทธาทุกหมู่เหล่าที่ได้ร่วมบุญกฐินสามัคคีครั้งนี้ ได้ยอดปัจจัยรวมทั้งสิ้น 1,271,550 บาท(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพีธีฯ

เจนกิจ นัดไธสง /รายงาน

You may have missed