พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.ประชาชาติ เปิดซุ้มประตูบ้านร่องสมอ จ.ขอนแก่น นำร่องเสริมสร้างสันติสุขทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ แนะรัฐบาลการพัฒนาต้องมาจากประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชน

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.ประชาชาติ เปิดซุ้มประตูบ้านร่องสมอ จ.ขอนแก่น นำร่องเสริมสร้างสันติสุขทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ แนะรัฐบาลการพัฒนาต้องมาจากประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชน

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.ประชาชาติ เปิดซุ้ม…

Read More
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพ…

Read More
ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชี้แจงการขับเคลือนโครงการ Padee Complex & Selene Mask เช็ดน้ำตาเด็กกำพร้าสุไหงปาดี

ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชี้แจงการขับเคลือนโครงการ Padee Complex & Selene Mask เช็ดน้ำตาเด็กกำพร้าสุไหงปาดี

นราธิวาส-ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเข…

Read More
“อานนท์ แสนน่าน” ยืนยันอดีตแกนนำและสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดง ไม่ร่วมชุมนุม 14 ตุลาคม ขอเดินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

“อานนท์ แสนน่าน” ยืนยันอดีตแกนนำและสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดง ไม่ร่วมชุมนุม 14 ตุลาคม ขอเดินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

“อานนท์ แสนน่าน” ระดมอดีตประธานหมู่บ้านเ…

Read More