พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 

วันนี้ (8 ต.ค. 63) ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4508 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส

โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พ.อ. ชนาธิป ทองเชี่ยว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ  โอกาสนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 07.00 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 กองร้อยทหารพรานที่ 4508 ขณะปฏิบัติภารกิจ ลาดตระเวนเส้นทางรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านกาลิซา หมู่ที่ 2 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ได้มีคนร้ายกดชนวนระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บ 3 นาย
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากล่าวแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับทราบว่า

ทรงมีความห่วงใยสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา สำหรับสถานการณ์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เป็นสถานการณ์ที่พระองค์ทรงเป็นห่วงยิ่ง พระราชทานสิ่งของมาให้เป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว ทรงห่วงใยประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ และชื่นชมที่ได้แก้ไขปัญหาให้สถานการณ์ดีขึ้น นับเป็นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากนั้น องคมนตรีได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน ณ จังหวัดปัตตานี ตามลำดับ


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed