ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นำชาวไทยพุทธร่วม บริจาคทุนสร้างมัสยิด

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นำชาวไทยพุทธร่วม บริจาคทุนสร้างมัสยิด

วันที่ 3 มีนาคม 2566 พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา พร้อมนายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี ได้นำพี่น้องชาวสุไหงปาดี ประกอบด้วยข้าราชการ ผู้นำศาสนาและประชาชน ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
ไปร่วมงานการกุศลและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมโดมมัสยิด ซึ่งชำรุดเสียหายตามกาลเวลาที่ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม ณ.มัสยิดมูฮัมมาดี หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ท่ามกลางพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พระเทพศิลวิสุทธิ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี บริจาคทุนสร้างมัสยิดและข้าวสารจำนวนหนึ่ง นับเป็นการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ความสัมพันธ์เช่นนี้มีอยู่หลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางราชการควรเข้าไปสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้ผู้นำในพื้นที่ทั้งสองศาสนิกเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน

สำหรับอำเภอสุไหงปาดี ภาพที่เห็นจนชินตาของคนในพื้นที่ คือ ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม พระเทพศีลวิสุทธิ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งทำให้เกิดความช่วยเหลือในกิจกรรมของต่างศาสนิกในพื้นที่มาโดยตลอด เช่นเดียวกับเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และประชาชนต่างศาสนา

 

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าวปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed