ผอ.ประถมศึกษาสงขลา 2 มอบนโยบาย จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งต่อผู้เรียน

ผอ.ประถมศึกษาสงขลา 2 มอบนโยบาย จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งต่อผู้เรียน


วันนี้ 2 มีนาคม 2566 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการของ สพป.สงขลา เขต 2 เพื่อมอบนโยบาย จุดเน้น และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)รางวัลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมอื่นๆ

อย่างไรก็ตามนายอุทัย กล่าวอีกว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ นโยบาย จุดเน้นเพื่อให้ผู้บริหาร ครู ขับเคลื่อนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
โดยได้เกียรติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 พบปะผู้บริหารฯในครั้งนี้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed