ชป.กร.ฉก.ทพ.48 ร่วมกิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษา ชมการจัดแสดงไดโนเสาร์ ( Jurassic on tour ) ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นราธิวาส-ชป.กร.ฉก.ทพ.48 ร่วมกิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษา ชมการจัดแสดงไดโนเสาร์ ( Jurassic on tour ) ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยนำนักเรียน โรงเรียนบ้านจูโวะ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เข้าชมการจัดแสดงไดโนเสาร์ ( Jurassic on tour ) ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เนื่องจากโรงเรียนบ้านจูโวะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยนำนักเรียนเข้าชมการจัดแสดงไดโนเสาร์ ( Jurassic on tour ) ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงในการจัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ในการนี้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้เข้าร่วมกิจกรรม

และทำหน้าเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องๆนักเรียน ในการเดินทางทัศนศึกษาเข้าชมการจัดการแสดงไดโนเสาร์ โดยมีการแสดงไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งกลุ่มกินพืชและกินเนื้อ ที่มาพร้อมกับการขยับได้และส่งเสียงร้อง เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่เด็กๆ และสามารถถ่ายภาพเซลฟี่ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งในงานนี้มีนักเรียนจากหลายโรงเรียนเข้าชมเป็นจำนวนมาก จากนั้นคณะครูได้นำนักเรียนไปรับประทานอาหารเที่ยง ณ หาดนราทัศน์ และทำกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้จัดรถ รับ – ส่ง คณะครูและนักเรียน ในการเดินทางทัศนศึกษา เป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 186 คน และคณะครู จำนวน17 คน จนเสร็จสิ้นกิจกรรม และคณะครูได้กล่าวขอบคุณเจ้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ที่ดูแลเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed