ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมวันมอบความสุขให้ลูกกำพร้า ภายใต้โครงการสานฝันปั่นรักให้เด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมวันมอบความสุขให้ลูกกำพร้า ภายใต้โครงการสานฝันปั่นรักให้เด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 


วันนี้ (29 ต.ค. 63) ที่สถาบันปอเนาะดารุสซอลีฮีน บ้านปูลากาปะ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันมอบความสุขให้ลูกกำพร้า ภายใต้โครงการสานฝันปั่นรักให้เด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โดยมี นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอาสอารี ลาเตะ (บาบอซู) นายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายกเทศมนตรีกะลุวอเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมะนาว หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมผู้มีเกียรติได้มอบทุนการศึกษาและกระเป๋าให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และเด็กพิเศษด้อยโอกาสในสังคมอีกด้วย รวมจำนวน 600 คน ต่อด้วยการเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆที่จัดแสดงผลการดำเนินงานของโรงเรียน และผลงานทางวิชาการ


นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในนามของจังหวัดนราธิวาสรู้สึกดีใจที่ได้เห็นการทำความดีมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ วันนี้มีการจัดกิจกรรมที่ทำให้เห็นถึงความรักความสามัคคี ที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง โดยยินดีที่ได้เห็นการรวมตัวสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นของชาวนราธิวาส

แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ที่ทำให้เศรษฐกิจและวิถีชีวิตเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่จะต้องคงอยู่ คือ ความรักความสามัคคี ที่ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการช่วยเหลือแบ่งปันคนตกทุกข์ได้ยาก ทำให้รู้สึกปลาบปลื้มใจ ทางจังหวัดนราธิวาส โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะให้การสนับสนุนในการทำงานกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในทุกเรื่อง


ด้านนายเจะสุไลมาน บาแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมะนาว ประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า กิจกรรมวันมอบความสุขให้ลูกกำพร้า ภายใต้โครงการสานฝันปั่นรักให้เด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ชมรมคนรักกีฬาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสซอลีฮีน ชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้เด็กกำพร้าในจังหวัดนราธิวาส ด้วยการมอบของขวัญ จัดเลี้ยงอาหาร จัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชมรมนกสวยงามจากพื้นที่ 3 จังหวัด ชมรมยิงธนูนราธิวาส เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับเด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed