ศรีสาคร เปิดฝึกหลักสูตร กู้ภัยทางสูงป่าเขา สมัครทั่วไทยกว่า 60 ชีวิต สุดทึ่ง ยายอายุ 70 ปีมาไกลจาก กทม.ร่วมฝึก เพื่อนำช่วยประชาชน ยามเกิดเหตุและภัยพิบัติฯ

นราธิวาส-ศรีสาคร เปิดฝึกหลักสูตร กู้ภัยทางสูงป่าเขา สมัครทั่วไทยกว่า 60 ชีวิต สุดทึ่ง ยายอายุ 70 ปีมาไกลจาก กทม.ร่วมฝึก เพื่อนำช่วยประชาชน ยามเกิดเหตุและภัยพิบัติฯ

 


ที่บริเวณน้ำตกไอร์ซือดอร์ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกกู้ภัยทางสูงป่าภูเขา ด้วยระบบเชือก โดยมีนายมารอวัน โต๊ะนากายอ นายกสมาคมกู้ชีพกู้ภัยศรีสาคร นายชาคริต โต๊ะนากายอ ที่ปรึกษาสามคมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูฝึก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ สมาชิกสมาคมกู้ชีพกู้ภัยศรีสาคร ร่วมรอต้อนรับ

ทั้งนี้ทางด้านภูมิประเทศในภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาเทือกเขาที่มีรอยต่อกันหลายจังหวัด และเนื่องด้วยพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่อยู่เสมออาทิคนตกจากที่สูงตกจากหน้าผาผู้บาดเจ็บที่รอการเคลื่อนย้ายช่วยเหลืออยู่ในสิ่งปลูกสร้างอาคารสูงมีผู้ประสบภัยหลงป่าสูญหายบ่อยขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้สร้างความชำนาญในการปฏิบัติงาน สมาคมกู้ชีพกู้ภัยศรีสาครร่วมกับศูนย์ฝึกไทยโรป จัดโครงการฝึกกู้ภัยทางสูงป่าภูเขาด้วยระบบเชือก ระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน60คน ทั้งในและต่างจังหวัด

ในการการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างบุคลากรอาสาสมัครกู้ภัยศรีสาครและอาสาสมัคร ที่มาร่วมฝึกให้มีความรู้ความสามารถในด้านกู้ภัยในที่สูงตามพื้นที่ป่าภูเขา การเผชิญสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากสามารถออกปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อยามเกิดเหตุสถานการณ์จริงและทำให้มีเครือข่ายในการประสานงานอย่างทั่วถึงเพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์

นายศุภดิตถ์ เธียรวรรณ ตัวแทน ครูฝึกไทยโรป กล่าวว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้จากทางคณะครูฝึก ในเรื่อง การใช้เชือก การกู้ภัย การให้ช่วยเหลือ การเคลื่อนย้าย การค้นหาผู้ประสบภัย การเผชิญสถานการณ์การณ์น้ำป่าไหลหลาก การฝึกอบรมมีทั้ง ทฤษฎี และการฝึกการปฏิบัติจริง


นายชาคริต โต๊ะนากายอ ที่ปรึกษาสมาคมกู้ชีพกู้ภัยศรีสาครกล่าวว่า ทางสมาคมได้จัดโครงการนี้เป็นครั้งแรก ของภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยและหน่วยงานต่างๆจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนโครงการฝึกกู้ภัยทางสูงป่าภูเขาด้วยระบบเชือกในครั้งนี้ด้วย


นางเอื้อ อายุ70ปี ผู้เข้ารับการอบรม เปิดเผยว่า ตนเองเป็นจิตอาสาฯ อยู่กรุงเทพฯ มีความมั่นใจในการฝึก1000% และได้เดินทางมาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสเป็นครั้งแรก ตอนอยู่กรุงเทพฯ ก็กลัวๆอยู่ที่จะลงมาที่จังหวัดนราธิวาส แต่พอมาสัมผัสแล้วที่นี่ไม่น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวเลยฝากถึงลูกๆหลานๆที่อยู่ทางกรุงเทพฯว่าไม่ต้องเป็นห่วง ที่นี่ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนใจดี

และอยากเชิญชวนเพื่อนๆที่อยู่ทางกรุงเทพฯและอื่นๆมาเที่ยวที่จังหวัดนราธิวาสอีกด้วย เมื่อผ่านการฝึกจะได้ความรู้ที่ได้มา ช่วยเหลือประชาชน ที่เกิดจากการลงป่า ตกเขา หรือตกจากที่สูง หรือภัยพิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง เราจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นจิตอาสา ช่วยประชาชนและบ้านเมืองต่อไป ก่อนเธอจะทิ้งท้าย ด้วยคำว่า สู้ๆๆ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed