สงขลานครินทร์คว้ารางวัลชนะเลิศคลิปวิดีโอสั้น และบทความ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ชมคลิป)

สงขลานครินทร์คว้ารางวัลชนะเลิศคลิปวิดีโอสั้น และบทความ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=pH9jUp_aZQk[/embedyt]

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ และทีมงานศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร   มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ จากประเทศไทย ผู้ก่อตั้งตลาดออนไลน์  PSU  Bazaar คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภาษาไทย พร้อมจัดทำคำบรรยายภาษาจีน และอังกฤษ และชนะเลิศบทความ “My story of fighting Covid-19” เครือข่ายมหาวิทยาลัยเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสำนักเลขาธิการเครือข่ายฯอยู่ที่เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลรางวัลประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2563 โดยทางเครือข่ายฯสนับสนุนการเดินทางไปเข้ารับรางวัลในโอกาสต่อไป


จุดเด่นที่ชนะใจกรรมการตัดสินคือ   การสร้างพลังบวกให้กับทุกคน ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของสังคมการให้ความสำคัญกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และก่อให้เกิดตลาดที่เป็นเป็นศูนย์กลางสินค้าอาหารภาคใต้
ผลการประกาศ วิดีโอสั้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์จินดาบถ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รางวัลที่สอง ผลงานจากประเทศปากีสถาน  รางวัลที่สาม ผลงานจากประเทศอินเดีย


บทความ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์จินดาบถ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ นักวิชาการจากประเทศเมียนมาร์  รางวัลที่สอง นักวิชาการประเทศเมียนมาร์    และมาเลเซีย  รางวัลที่สาม คุณวิรดากร กระสังข์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณพิมพ์สุดา วิสัยกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล และผลงานของประเทศเมียนมาร์


โดยทั้งในคลิปวิดีโอสั้นและบทความได้นำเสนอการต่อสู้ Covid-19 ผ่านการเปิดกลุ่มตลาด PSU Bazaar ที่ได้ช่วยลดผลกระทบให้กับชาวสงขลานครินทร์ในการจำหน่ายสินค้าและบริการในระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยให้หลายครอบครัวสามารถหารายได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วย Covid-19 ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ทั้งที่เป็นนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมทั้งผู้ที่ประสบภาวะตกงานที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการในระบบออนไลน์โดยใช้ PSU Bazaar เป็นที่ทดสอบตลาดจนเกิดความมั่นใจและพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจได้จริง

You may have missed