รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโนอึลให้ดีที่สุด อย่าให้มีการสูญเสียชีวิต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโนอึลให้ดีที่สุด อย่าให้มีการสูญเสียชีวิต

 


วันนี้ (19 ก.ย.63) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีได้เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากพายุ “โนอึล”พร้อมทั้งรับฟังการรายงานสถานการณ์ในระดับพื้นที่ สำหรับจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมประชุมกับ นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย


สำหรับสถานการณ์ในวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) “โนอึล” คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ 1 (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) ในระยะต่อไป ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่กับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ซึ่งปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้

 

จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ รวมทั้งระวังอันตรายจากลมแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปเฝ้าระวังเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ ทางภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบเหตุ


ทั้งนี้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์น้ำและมอบหมายหน่วยงาน ให้ติดตาม เฝ้าระวัง สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ในพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล่วงหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ โดยเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด กำจัดสิ่งกีดขวางในแม่น้ำสายหลัก เพื่อให้มีการระบายน้ำได้อย่างคล่องตัว และผันน้ำเข้าพื้นที่แก้มลิงเพื่อหน่วงน้ำ ลดปริมาณน้ำหลาก ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาวะน้ำท่วม นอกจากนี้ได้สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือประจำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ทันต่อสถานการณ์


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ทิศทางของพายุโนอึล ที่จะเข้าสู่ประเทศไทย ใกล้เคียงกับพายุโพดุลเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง ขณะนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั่งแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตาม การพยากรณ์อากาศ และหากต้องมีการอพยพประชาชน ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ อาหาร ระบบสาธารณูปโภค และหลังจากนั้น ก็ให้มีการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed