ชาวบ้านชุมชน ต่างๆ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกัน ทำจาด เตรียมร่วมขบวนแห่ ในวันสารทเดือน 10 ปี (ชมคลิป)

กระบี่-ชาวบ้านชุมชน ต่างๆ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกัน ทำ จาด เตรียมร่วมขบวนแห่ ในวันสารทเดือน 10 ปี เป็นการสืบทอด วัฒนธรรมประเพณีที่ ปฏิบัติการมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0UCCFBGoWLE[/embedyt]

 

ชาวบ้าน ชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ตั้งจุดเป็นสถานที่ สำรับ ร่วมกัน จัดทำ เตรียม จาด ใช้สำหรับร่วม พิธีแห่จาด สารท เดือน 10 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 13 กันยายนนี้ โดยแต่ละชุมชน มีช่างฝีมือ ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ช่วยกัน สร้าง จาด ทำด้วย ไม้ ที่หาได้ในชุมชน และช่วยกันแกะลวดลายกนก ประดิษฐ์ดอกไม้ สิ่งของประดับดา ต่างๆ ให้มีสีสันสวยงาม และทรงคุณค่ามากที่สุด สู่การนำไปแห่อย่างภาคภูมิใน วันส่งตายาย

“เชื่อว่าการร่วมกันสร้าง จาด เป็นเหมือนการสร้างบ้านให้บรรพบุรุษในสัมปรายภพ จาด”ทุกลูกมีลักษณะคล้าย บ้าน เต็มไปด้วยสีสันที่สดใส หลายหลากสี ทั้งนี้เชื่อว่าบรรพชนที่ ล่วงลับไปแล้วนั้นต้องตกทุกข์อยู่ในนรกภูมิ ชีวิตหลังความตายเต็มไปด้วยความหมองหม่นมืด มัว ไร้ความสว่างไสว ลูกหลานจึงสร้างบ้าน (จาด) ให้บรรพบุรุษสถิตอยู่กับลูกหลานในช่วงเวลา 15 วัน ด้วยสีสันที่สดใสเพื่อให้บรรพบุรุษมีอารมณ์ผ่อนคลายและยินดีเมื่อได้สัมผัสกับความ ตั้งใจของลูกหลาน ส่วน ลวดลายที่ปรากฏอยู่บน “จาด” เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น เช่น

หนังตะลุงมโนราห์ ส่วนใหญ่ นิยมทำกัน มีทั้ง หมด 4 ชั้น ชั้นที่ 1 ชั้นล่างสุด ใส่ข้าวสาร อาหารแห้งต่าง ๆ เช่น กะปิ เกลือ น้ำตาล ข้าวสาร พริกแห้ง เป็นต้น เพราะเชื่อว่าข้าวและ เครื่องครัวเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งจึงวางไว้ชั้นล่างสุด อันเป็นฐานของ “จาด” เพื่อยึด เหนี่ยวฐานแห่งการใช้ชีวิต ชั้นที่ 2 ใส่ผัก ผลไม้ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน เช่น

ฟักเขียว ฟักทอง มัน เป็นต้น เชื่อว่า เหล่านี้เป็นผักผลไม้เนื้อแข็งที่สามารถเก็บไว้กินได้นานบรรพบุรุษจะได้มีกินในห้วงเวลาที่ ยาวนานขึ้น ชั้นที่ 3 ใส่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยารักษาโรค สบู่ ยาสีฟัน เครื่องเชี่ยนหมา ใส่ให้ตายาย เมื่อเจ็บไข้ไม่สบายได้เอาไปใช้ชั้นที่ 4 ใส่ขนมเดือนสิบ เช่น ขนมพอง ขนมลา ขนมลาลอยมัน ขนมบ้า ขนมดีซำ แทนเครื่องนุ่งห่ม ขนมพอง แทนเรือแทนแพ ขนมบ้า แทนการละเล่น ขนมไข่ปลาแทน เครื่องประดับ

นายสุระศักดิ์ เกิดสุข หัวหน้ากลุ่มรักษ์ทับปริก เปิดเผยว่า การ จัดขบวนแห่จาด ประกวด จาด ประกวดกรองยาว ครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายนนี้ ที่ ทำการกำนัน ตำบลทับปริก โดยมีขบวนจาด จาก 8 หมู่บ้าน เข้าร่วม เพื่อ เป็นการสืบสาน ทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของ ชุมชน ภาคใต้ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษ การร่วมกัน ทำจาด เป็นการร่วมมือร่วมใจกัน สร้างความรักความสามัคคี ในชุมชนหมู่บ้าน ลดความขัดแย้งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

You may have missed