ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 เยี่ยมน้องคนสุดท้องของกองทัพบก ทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 พัน 1

นราธิวาส-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 เยี่ยมน้องคนสุดท้องของกองทัพบก ทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 พัน 1

 

เมื่อ 08 ก.ย.63 พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมคณะ มีความห่วงใยน้องคนสุดท้องของกองทัพบก ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151

โดยมี พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ร.151 พัน.1 และ ร.ท.กฤษณะ เพ็ชรจำรัส ผู้ฝึกทหารใหม่ ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ในการเป็นอยู่ของน้องๆ ทหารใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก

พร้อมได้สั่งการและ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่อย่างใกล้ชิด มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารใหม่ ให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบกที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อนและการดูแลสุขภาพของทหารใหม่อย่างเคร่งครัด

หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวันร่วมกับทหารใหม่ สอบถามการเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง สภาพจิตใจหลังจากเข้ามาเป็นทหารใหม่ พร้อมให้กำลังใจให้ผ่านการฝึกไปได้ด้วยดี ไม่ต้องเป็นห่วงทางบ้าน เพราะมีช่องทางติดตามข่าวสารแจ้งให้ทางบ้านทราบตลอดห้วงการฝึก ทำให้ทหารใหม่มีขวัญและกำลังใจในการฝึกมากขึ้น


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed