ศอ.บต.ร่วมกับวัดนาทวี นำข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็น จำนวน สามหมื่นเจ็ดพันกิโลกรัม มอบ 127 วัด ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ศอ.บต.ร่วมกับวัดนาทวี นำข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็น จำนวน สามหมื่นเจ็ดพันกิโลกรัม มอบ 127 วัด ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

 


วันนี้ 11 สิงหาคม 2563 ที่วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ตัวแทนของ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ร่วมกับพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา / เจ้าอาวาสวัดนาทวี ได้นำข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็น จำนวน 37,000 กก. มอบให้แก่วัดในพื้นที่ จังหวัดสงขลา จำนวน 127 วัด ที่อยู่ในอำเภอนาทวี,เทพา,จะนะ และ สบ้าย้อย ตามกิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของวัดและชุมชนไทยพุทธเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงให้กิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ โดยพระสงฆ์ สามเณร และชุมชนไทยพุทธเปราะบางสามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติศาสนากิจตามหลักความเชื่อได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์


ข้าวสารหอมมะลิมอบให้กับโรงทานวัดในจังหวัดสงขลา ใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหาร นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 และนอกจากนี้ยังมอบขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์ สามเณร และชุมชนไทยพุทธเปราะบางสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยังเป็นการอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุสงเคราะห์ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอย่างมีความสุขอีกด้วย
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนา ในทุกมิติ โดยมีภารกิจในการสร้างพื้นที่ชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้มีการขับเคลื่อน การพัฒนาของทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปวางแผนและให้ความช่วยเหลือ ตามภารกิจของรัฐบาล โดย ศอ.บต. ภายใต้ “กิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของวัดและชุมชนไทยพุทธเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

You may have missed