นักธุรกิจสงขลา “หนุน” โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ “ย้ำ” “การพัฒนาควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” วอนหาโซ่ข้อกลาง พึ่งเครื่องยนต์ตัวเก่าขับเคลื่อน เศรษฐกิจสงขลาและภาคใต้พังพินาศไปทั้งระบบ

นักธุรกิจสงขลา “หนุน” โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ “ย้ำ” “การพัฒนาควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” วอนหาโซ่ข้อกลาง พึ่งเครื่องยนต์ตัวเก่าขับเคลื่อน เศรษฐกิจสงขลาและภาคใต้พังพินาศไปทั้งระบบ

 

ดร.ไพโรจน์ ชัยจิระธิกุล ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน เปิดเผยว่าโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา ภาครัฐไม่ควรเพิกเฉย ควรเชิญทุกฝ่ายทั้ง นักวิชาการ NGO ส่วนที่เกี่ยวข้อง มานั่งพูดคุย เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบความจำเป็นในทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของชุมชนและจังหวัด ตนเชื่อว่าน่าจะมีทางออกให้กับพื้นที่ จ.สงขลา
“เพราะขณะนี้แต่ละฝ่ายยังมีการเห็นต่างมุม และไม่ได้มีการชั่งน้ำหนักของเหตุผลที่เพียงพอ ซึ่งไม่ได้เกิดผลดีกับทุกฝ่ายเลย”

ดร.ไพโรจน์ฯ เปิดเผยว่าโครงการฯเกิดขึ้นเป็นผลดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ จ.สงขลา และภาคใต้ จะก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ในภาพรวมขึ้น แต่หากไม่มีการลงทุน เศรษฐกิจสงขลาและภาคใต้อยู่ไม่ได้แล้ว ยิ่งตกต่ำลง ปัญหาที่ตามมาคือปัญหาสังคม ปัญหาการก่อเหตุร้ายยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
“หวังพึ่งการเกษตรและประมงอย่างอดีตไม่ได้แล้ว จึงจำเป็นต้องหาเครื่องยนต์ตัวใหม่ ที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสงขลาและภาคใต้”
ดร.ไพโรจน์ฯ ยังเปิดเผยอีกว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืออุตสาหกรรมสีเขียว รองรับการความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและอาชีพประมงดั้งเดิมของชุมชนใกล้เคียง ต้องมีการบริหารและจัดการดูแล ให้ทั้งสองเดินควบคู่กันไปได้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed