นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติผู้วายชนม์

นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติผู้วายชนม์

 

ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ อภิสิทธิ์ สันติภาพจันทรา กรรมการบริหารสมาคม เป็นตัวแทนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพนางวิมลศรี เชาว์ปรีชา สมาชิกสามัญของสมาคมฯ เลขที่ 2296 พร้อมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติผู้วายชนม์ ณ.ศาลา 8 วัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา