สงขลา-เกษตรจังหวัดสงขลา มอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร เพิ่มความมั่นคงทางอาหารแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทุกหมู่บ้านทั่วอำเภอเมืองสงขลา (ชมคลิป)

สงขลา-เกษตรจังหวัดสงขลา มอบต้นพันธุ์พืชผักและสมุนไพร เพิ่มความมั่นคงทางอาหารแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทุกหมู่บ้านทั่วอำเภอเมืองสงขลา

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1BfcmSAN3LU[/embedyt]

 

วันนี้ (4 ก.ค.63) ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เกษตรจังหวัดสงขลาจับมือเกษตรอำเภอเมืองสงขลาและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สานโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 เพื่อบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ให้มีความเข้มแข็ง อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ด้วยการมีพืชอาหารบริโภคที่ปลอดภัย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการพึ่งตนเอง ตลอดจนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่นอีกด้วย


สำหรับโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลาดำเนินการได้ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและและมีความพร้อมทั้งพื้นที่ แหล่งน้ำ สมัครใจเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ หมู่บ้านละ 3 ครัวเรือน รวม141 ครัวเรือนทั่วทั้งอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะได้รับสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักและพืชสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด ประกอบด้วยต้นฟ้าทะลายโจร มะละกอ มะเขือ พริกขี้หนู แคบ้าน มะรุมและมะเขือเทศ รวม 16 ต้น


โดยมีนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยอนันต์ คูบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองสงขลา มอบต้นพันธุ์พืชผักและพืชสมุนไพรพร้อมปลูก ให้อาสาสมัครเกษตร(อกม)และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด หมู่บ้านละ 3 ครัวเรือนรวม141 ครัวเรือนทั่วทั้งอำเภอ ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา จะทำแปลงเรียนรู้การผลิตพืชผักและพืชสมุนไพร ณ บริเวณหน้าสำนักงาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ให้กับผู้สนใจ โดยเน้นการผลิตพืชผักและพืชสมุนไพร ผลผลิตบริโภคในครัวเรือน เหลือแบ่งปัน ยึดมั่นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วประเทศ เพื่อจะให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข ด้วยการมีพืชอาหารบริโภคที่ปลอดภัย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการพึ่งตนเอง ตลอดจนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่นอีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed