สมช. ให้สภาที่ปรึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิป)

สมช. ให้สภาที่ปรึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=08gGTqsD4oo[/embedyt]

 

ที่ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ทำหน้าที่ประธาน และมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ได้กล่าวถึงการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเสนอข้อคิดเห็นต่างให้กับ ศอ.บต.ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกด้านเพราะคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ จำนวน 60 คนมาจากทุกภาคส่วนถือเป็นตัวแทนของประชาชาในพื้นที่


หลังจากนั้น ศอ.บต.ได้มีการนำเสนอในรายละเอียดของสำนักต่างๆที่ทำหน้าที่ในแต่ละด้านของ ศอ.บต.เพื่อให้คณะกรรมการที่ปรึกษาได้เห็นถึงกรอบงานที่ชัดเจน เพื่อที่จะได้เข้าใจในการทำหน้าที่เพื่อการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างถูกต้อง โดยมีรอง เลขาธิการ ศอ.บต., ผอ.สำนัก หลายท่านได้ให้รายละเอียดแก่ผู้เข้าร่วมประชุม


นอกจากนั้น สภาความความมั่นคงแห่งชาติ( สมช.)ได้มีการวีดีโอคอ นเฟอร์เรนซ์กับที่ประชุม เพื่อให้รายละเอียดในการเสนอยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากนำร่างดังกล่าวเพื่อฟังความคิดเห็นจาก นักการเมือง ในสภาผู้แทนแล้ว สมช.จะเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯภายในเดือนกรกฏาคมนี้


ซึ่งในการประชุมวันนี้ ได้มีการพิจารณากรอบงานทั้ง 6 ด้านของสภาที่ปรึกษา เพื่อการตั้งคณะทำงานตามกรอบงานในความรับผิดชอบ และการตั้งอนุกรรมการในแต่ละด้านเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างรวดเร็วแลครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาและการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed