นิพนธ์ฯ นำ ส.ส.ปชป.-อธิบดีค้าภายใน ร่วมแก้ปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ ให้ชาวบ้าน 7 อำเภอ พื้นที่ทะเลสงขลา

นิพนธ์ฯ นำ ส.ส.ปชป.-อธิบดีค้าภายใน ร่วมแก้ปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ ให้ชาวบ้าน 7 อำเภอ พื้นที่ทะเลสงขลา

 


เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(13 มิ.ย.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมด้วย นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ ผู้แทน พล. ต. ต. สุรินทร์ ปาราเร่ นายวิชัย โพชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายอำพล พงศ์สุวรรณ์ รองผวจ.สงขลา ร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ ณ ศาลาประชาหมู่บ้านท่าเสา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่ทางทะเล ของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอสิงหนคร อำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียง อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาราคาตกต่ำจากต้นทุนการผลิตและการนำปลาจากนอกพื้นที่ ที่เข้ามาจำหน่าย ทำให้เกษตรกรจำหน่ายไม่ได้ราคา

สำหรับในที่ประชุมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง ได้อธิบายถึงปัญหา และเรียกร้อง ขอให้ รมช.มท. ประสานความช่วยเหลือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าว


นายนิพนธ์ ฯรมช.มท. ได้รับทราบถึงเรื่องราคาปลากะพงตกต่ำจากชาวบ้านในพื้นที่ “ซึ่งก็มีความกังวลถึงความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน ในฐานะที่เป็นรมช.กระทรวงมหาดไทย ที่มีภารกิจในการ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้ประชาชน โดยในวันนี้ตนก็ได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีฯจุรินทร์ ให้เข้ามาติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้เชิญ นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ อธิบดีกรมการภายใน และรองผวจ.สงขลา มาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข

ซึ่งในเบื้องต้นนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้ภาครัฐได้มีการประกันเรื่องการซื้อขายปลากะพงในราคา กิโลกรัมละ 130 บาท โดยให้เสนอข้อเรียกร้องนี้ผ่านไปยังคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือ(คบท.)ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ส่วนในระดับนโยบายจะมีการรายงานให้ท่าน รอง นรม.ฯจุรินทร์ ในฐานะที่กำกับ ทั้งกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ ได้รับทราบต่อไป จึงทำให้เป็นที่พอใจของชาวบ้านในที่ประชุม” นายนิพนธ์ฯ รมช.มท. กล่าว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed