สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจัดโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-๑๙ (ชมคลิป)

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจัดโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-๑๙

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JNqTV22ymRQ[/embedyt]

จะเดินทางไปมอบถุงยังชีพและเงินคนละ ๕๐๐ บาท ให้คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒,๒๐๐ ชุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. จังหวัดสงขลา จำนวน ๘๐๐ ชุด วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
๒. จังหวัดยะลา จำนวน ๕๐๐ ชุด วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
๓. จังหวัดปัตตานี จำนวน ๔๐๐ ชุด วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
๔. จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๓๐๐ ชุด วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
๕. จังหวัดสตูล จำนวน ๒๐๐ ชุด วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓


ในการนี้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการดังกล่าว โดยท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นเจอรี่ เลขที่บัญชี ๔๘๑-๐-๑๔๐๐๒-๔ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ในชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย” และหากท่านมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเป็นสิ่งของสามารถบริจาคได้ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ๗/๓๓๔ หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์หมู่๑๓ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทร. ๐๙-๘๓๓๔-๑๓๒๑ หรือแอดไลน์ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๒๖๗๐-๐๕๘๑

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed