ชลบุรี-เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E รุ่นที่ 231 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำรวจภูธรภาค2 (ชมคลิป)

ชลบุรี-เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E รุ่นที่ 231 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำรวจภูธรภาค2

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rGWOE8Bx94o[/embedyt]

 

วันนี้(27ม.ค.)เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.วีระ จิรวีระ รองผบช.ภ.2 ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E รุ่นที่ 231 ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำรวจภูธรภาค2 , พ.ต.อ.สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมี พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี, ปปส ภาค2, ปปส ภาค3, อำเภอบางละมุง, มพย.7, มพย.8, ข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมจาก 8 จังหวัด(พื้นที่ภูธรภาค2) เข้าร่วมพิธี

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การดำเนินการโดยมุ่งเน้นการปราบปรามแต่เพียงด้านเดียว ไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาการแพร่ระบาดได้
จำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันควบคู่กันไป ซึ่งนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตำรวจภูธรภาค 2 ได้ดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E.

เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้เข้าใจวิธีการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธยาเสพติดต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต่างเห็นคุณค่าและประสิทธิภาพของโครงการในการเสริมสร้างให้ เด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิเสธการชักจูงไปสู่การใช้ยาเสพติดได้


ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 2มีแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพโครงการ D.A.R.E. โดยผลิตครูตำรวจ D.A.R.E.ให้มีจำนวนเพียงพอ ต่อการเข้าทำการสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ครบทุกห้องเรียน จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 231 ขึ้นในครั้งนี้ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 48 คน

ภาพ/ข่าว ฐานภัทร อะเวลา (เอก ชลนิวส์) ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชลบุรี (ประจำเมืองพัทยา)สัมภาษณ์ บริบูรณ์ อำนวยการผลิต จากศูนย์ข่าวชลนิวส์ TV online 087-6142444