กระบี่-ตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้ยื่นหนังสือขนส่งจับไม่มีเงินเสียค่าปรับปีหลายหมื่นขอความเร็ว 90 เป็น 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ชมคลิป)

กระบี่-ตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้ยื่นหนังสือขนส่งจับไม่มีเงินเสียค่าปรับปีหลายหมื่นขอความเร็ว 90 เป็น 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=34BLomsZN5k[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.15 นาฬิกา หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังเก่า ตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้และคนขับรถตู้รถยนต์โดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง ทะเบียน 30 และทะเบียน 36 ของจังหวัดกระบี่ 50 คน ที่มีจำนวน 1,600 คัน โดยการนำของนายวิจิตร ภักดี ประธานชมรมรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางจังหวัดกระบี่ เข้ายื่นหนังสือต่อนายสมปอง รัตนะ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องของสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ รวมถุงกรมการขนส่งทางบก ที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการดังกล่าว เนื่องจากถูกสำนักงานขนส่งจังหวัด ตรวจจับความเร็วเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวม 300 คัน ที่ไปตรวจสภาพรถ ต่อทะเบียนรถ ต้องเสียค่าปรับคันละไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นบาท ได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีเงินเสียค่าปรับ ถูกอายัดรถ ไม่ตรวจสภาพรถ และไม่ต่อทะเบียนรถให้ หากผู้ประกอบการคนใดยินยอมที่ผ่อนผันได้ภายใน 60 วัน เมื่อครบกำหนดสามารถตรวจสภาพรถต่อทะเบียนและชำระภาษีได้


โดยนายวิจิตร ภักดี ประธานชมรมรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ติดตั้งระบบจีพีเอสและเชื่อมต่อสัญญาณกับศูนย์จีพีเอสของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดใช้ตรวจจับความเร็วของรถยนต์

ตรวจจับการเดินรถในช่องทางเดินรถตามกฎหมายจราจรด้วยกล้องเลเซอร์ หากรถโดยสารคันใดกระทำผิด ขนส่งจังหวัดมีจดหมายไปถึงผู้ประกอบการให้ไปเสียค่าปรับ 1,000 บาท ทุกข้อหาความผิด แต่ละคันถูกปรับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อปี ในความเร็ว 91 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือนร้อน ไม่มีเงินเสียค่าปรับ ถูกอายัดรถ ระงับการตรวจสภาพ และการชำระภาษีรถประจำปี จนกว่าจะเสียค่าปรับทั้งหมดเสียก่อน

การกระทำของเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดและการขนส่งทางบก ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย พระราชบัญญัติขนส่งทางบกปี 2522 เช่นการอายัตและระงับการตรวจสภาพรถและชำระภาษีประจำปี ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีการต่อสู้ทางคดีอย่างยุติธรรม พร้อมเรียกร้องให้กรมการขนส่งทางบกได้แก่กฎหมายการจราจรทางบก โดยเปลี่ยนแปลงการตรวจจับความเร็วจาก 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง..

กระบี่//ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาน

You may have missed