นราธิวาส-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเผย รัฐบาลจริงใจเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นราธิวาส-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเผย รัฐบาลจริงใจเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมผลักดันโครงการสำคัญ จชต. นำ ครม.สัญจร นอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 20-21 มกราคม 2563

 


วันนี้ 20 ม.ค.63 ที่อาคารรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเดินทางลงพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.นราธิวาส โดยมี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมติดตามคณะฯ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงโก-ลก นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และพลังมวลชนในพื้นที่ อำเภอสุไหงโกลกร่วมให้การต้อนรับ


โดยช่วงเช้าได้เดินทางเข้าสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พร้อมกันนี้ได้พบปะตัวแทนสมาคมชาวไทย เชื้อสายจีน 4 สมาคม สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมแคระ และสมาคมไหหลำ
จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังอาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบประชาชนในพื้นที่ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พรีเมี่ยมของจังหวัดนราธิวาส ทั้ง 8 กลุ่ม และการค้าออนไลน์


โดยพล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดกับประชาชนว่า รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันพร้อมผลักดันโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางรัฐบาลจะได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่ด้วย
ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขราคายางตกต่ำ จะมีการกำหนดแนวทางส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ และการปลูกพืชทดแทนในสวนยาง เพื่อลดการผลิตยางพารา ให้ตรงกับความต้องการของท้องตลาด ทั้งนี้ขอให้มอง ตลาดการค้าให้สมดุลทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย


พร้อมกล่าวเพื่มเติมว่า อัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องอนุรักษ์สืบสานกันต่อไป พร้อมทิ้งท้ายว่า ” ผมเป็นทหาร ใจผมดี ผมจริงใจ ”
ส่วนช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมกับเข้านมัสการ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชุมชลธารา และพบปะและพูดคุยกับประชาชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้


จากนั้นได้ไปเยี่ยมนักเรียนในโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” เป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับมัธยมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการแนะแนวพัฒนาวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
และเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อร่วมพบปะผู้นำศาสนาและประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed