‘บิ๊กป้อม’ ควง ‘หม่อมเต่า’ ตรวจความพร้อมศูนย์วันสต็อปเซอร์วิส ก่อนเดินเครื่องต่ออายุต่างด้าว ดีเดย์ 10 มกราคมนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (วันสต็อปเซอร์วิส) ณ ศูนย์ฯ ไอที สแควร์ หลักสี่ ก่อนเปิดดำเนินการจำนวน 4 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 31 มีนาคม 2563

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) กรุงเทพมหานคร โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ OSS ห้างสรรพสินค้า ไอที สแควร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562 – 2563 โดยมีการดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ 1) ดำเนินการ ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 2) ดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานกำหนด

ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานมีกำหนดดำเนินการในลักษณะศูนย์ OSS ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการจ้างเอกชนดำเนินการ (Outsource) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีที่ตั้งของศูนย์ OSS จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ OSS แห่งที่ 1 ณ ห้างสรรพสินค้า ไอที สแควร์ เขตหลักสี่ 2) ศูนย์ OSS แห่งที่ 2 ณ ห้างสรรพสินค้า ยู อมูเลท พลาซ่า (บิ๊กซีเพชรเกษม) เขตบางแค 3) ศูนย์ OSS แห่งที่ 3 ณ ห้างสรรพสินค้า นัมเบอร์วัน พลาซ่า เขตประเวศ และ 4) ศูนย์ OSS แห่งที่ 4 ณ ตลาดสดสี่แยกหนองจอก เขตหนองจอก

โดยภายในศูนย์ฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1) นายจ้างนำใบนัดหมายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรอง 2) คนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยยื่นแบบคำขออยู่ต่อ (ตม.7) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บอัตลักษณ์และตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ต่อ 3) ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลคำขออนุญาตทำงาน พิจารณาอนุญาตการทำงานผ่านระบบ 4)กรมการปกครองหรือกรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่หลังบัตร

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562 – 2563 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

 

You may have missed