วัน: 1 พฤษภาคม 2023

สงขลา-“ถึงเวลาคนรุ่นใหม่”สรรเพชญ โชว์กึ๋น ดัน 4 ศูนย์พัฒนาสงขลาด้านการศึกษา-ท่องเที่ยวและสุขภาพ-เศรษฐกิจสร้างสรรค์-สร้างงานสร้างอาชีพ

สงขลา-“ถึงเวลาคนรุ่น...

“พรรคประชาธิปัตย์”ตั้งเป้าเติมทุนเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ 3 ล้านขยายเกษตรอินทรีย์2ล้านไร่ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 5 ล้านตัน เดินหน้าเกษตรคาร์บอนต่ำลดโลกร้อน

“พรรคประชาธิปัตย์”ตั...

You may have missed