เดือน: มิถุนายน 2023

“อลงกรณ์”ประกาศชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายปฏิรูปพรรคสู่แนวทางเสรีนิยมก้าวหน้ายึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายอลงกรณ์ พลบุตร รั...

สงขลา-สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่แทบแตกชาวไทยมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบศาสนกิจและเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ อีดิลอัฎฮา หรือรายอฮัจย์ ในวันพรุ่งนี้

สงขลา-สถานีรถไฟชุมทา...

You may have missed